Kvarter börjar byggas i Alliero

En av de platser där det grävs mest i Sundsvall är Alliero, där runt 1 000 bostäder ska byggas. Vi kollar vad som händer med stadsbyggnadskontorets projektledare Malin Lingell.

Text: Anders Lövgren  

Hur långt har kommunen kommit med arbetena med gator och ledningar i området?
– Det är kommunen och Mittsverigevatten & Avfall som utför arbeten inom och intill Alliero. Arbetena är utförda till ungefär 70 procent i dagsläget och resterande delar kommer att utföras under 2023.

Har kommunens arbeten gått enligt tidplan?
– Ja, arbetena löper på enligt planeringen.

Det har varit stökigt med trafiken en tid i området. Hur ser störningarna ut framåt?
– Ja, det har varit stökigt en tid för många som bor, har verksamheter eller passerar området. Det blir tyvärr stökigt då arbetena måste utföras i gatorna vilket gör att det påverkar många. Här är vi tacksamma för visad hänsyn. De stora delarna som påverkat framkomligheten mest på Universitetsallen är utförda och under resterande del av 2022 väntas ingen större trafikpåverkan.

Men vad kan vi vänta under 2023?
– Under våren 2023 kommer arbeten att utföras vid Sporthallen och den nya cirkulation som ska bli där. Detta kommer att påverka trafikflödena längs med Universitetsallen och där tittar vi på hur vi kan utföra arbetena med minsta möjliga påverkan. Åtgärder i Smedgatan och del av Villagatan kommer också att utföras under 2023 och får påverkan på trafikflödena i dessa områden.

Men inga husbyggen?
– Jo, det blir byggstart 2023 för några bostadskvarter i området. Detta kommer att få en påverkan i och intill området då det blir en byggarbetsplats som innebär transporter, buller, damm och vibrationer.

Paus med en del av arbetena under vintern och start igen till våren – vad innebär detta?
– I och med att vintern kommer blir det dyrt och kvalitetsmässigt inte bra att bygga de arbeten som vi utför. Därför kommer arbetena att pausas under vintern 2022 och återupptas igen våren 2023. Vi har inte spikat något datum för vinterstoppet utan här jobbar entreprenörerna på så länge som det är möjligt. Kommer vintern sent och vädret blir milt så kan vi arbeta längre.

När blir ni helt klara och när kan gatorna och gång- och cykelstråk i området användas för trafik?
– När området är helt klart är i dagsläget svårt att säga men om man ska säga helt färdigt så är det många år kvar. Det kommer att behöva ske arbeten i gatorna periodvis och det hänger ihop med att det i området också ska byggas bostäder.  Kommunens huvudsakliga arbeten ska vara färdiga under hösten 2023 och därefter kommer gatorna att färdigställas i takt med att bostäderna blir klara. Man kan likna arbetena med området Norra kajen där gatorna och området närmast bostäderna färdigställs i takt med bostädernas färdigställande och inflyttning. Allt efter som delarna blir klara i området kommer de att kunna tas i bruk.

FAKTA

Färdigt under 2022 i Alliero:

  • Gång och cykelvägen från Engelska skolan upp mot Repslagarevägen tas i drift.
  • Del av den nya vägen mellan Universitetsallén och Villagatan i höjd med Sporthallen öppnas upp.
  • Asfaltering av Universitetsallen där det i dag är grusade ytor.
  • Badhusparken öppnas upp för gående och cyklister.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s