Ett hus med historia öppnar igen

Mörkblommiga tapeter bidrar till det genuina intrycket på Västra station, liksom detaljer som svarta strömbrytare i bakelit och mässingvred på de flänsade elementen. Till och med ute­serveringen på husets västra sida är tillbaka, återskapad efter bilder från 40-talet.Urban Simander, projektledare på SKIFU, berättar att ambitionen, så långt det är möjligt, varit att återställa huset från 1885 i dess originalskick. – Med café och väntsal kommer huset … Fortsätt läsa Ett hus med historia öppnar igen

Heta Njurunda blir ännu varmare… Sundsvall Energi gör fjärrvärmesatsning till Bommen

Byggprojekten köar bokstavligt talat i Njurunda. Sundsvall Energi står på tur att dra fjärrvärme till Njurundabommen men måste vänta på järnvägsbygget för att kunna lägga ner ledningar i det gamla spårområdet. Det nya fjärrvärmenätet växer fram i Njurundabommen. Ledningarna i centrum till både Kyrkmons skola och Mitthems kommande lägenhetsbygge ligger redan i marken, även om mycket återstår innan Sundsvall Energi kan börja leverera till området.–  … Fortsätt läsa Heta Njurunda blir ännu varmare… Sundsvall Energi gör fjärrvärmesatsning till Bommen

Det våras för hyresrätten – Mitthem på väg att nå målet om 500 nya lägenheter

Mitthem är på god väg att nå sitt mål om att bygga 500 nya hyresrätter till år 2021. Och det kommunala bostadsbolaget har en långsiktig plan att bygga mer även kommande år. Det händer en hel del i Mitthems bostadsbestånd just nu. I december sker inflyttning i de två nya hyreshusen på Byhöjden i Bosvedjan. En andra etapp är redan planerad i området med ytterligare … Fortsätt läsa Det våras för hyresrätten – Mitthem på väg att nå målet om 500 nya lägenheter

Nya planer längs Njurundakusten för kommunalt va

Cirka tusen fastighetsägare kan beröras i planerna för kommunalt vatten och avlopp längs Njurundakusten. Det blir i så fall den största utbyggnaden av va-nätet sedan Alnö-projektet. Under senare år har ett flertal fritidshusområden försetts med kommunalt vatten och avlopp. I vår region var Lögdö fritidsområde i Timrå först ut följt av Skatan och Galtström längs Njurunda­kusten. Den stora utbygg­naden av Alnö stod färdigt 2015 och följdes … Fortsätt läsa Nya planer längs Njurundakusten för kommunalt va

Sjöledning för Tivoliverket tar plats i fjärden

Med varningsbojar, blinkande varningslampor och flytande rör som täcker stora delar av hamninloppet har den nya utloppsledningen för Tivoliverket väckt stor uppmärksamhet under hösten. Sällan har bygget av en ny vat­tenledning varit så visuellt och Sundsvallsborna har kunnat följa tillkomsten i takt med att de svarta plastsektionerna monterats ihop och vuxit ut över det inre hamnin­loppet. En stor del av arbetet har skett på Södra … Fortsätt läsa Sjöledning för Tivoliverket tar plats i fjärden

Vatten från underjorden ska kyla Sundsvall

Under kommande år byggs ett helt nytt system för fjärrkyla i Sundsvall. Med vatten från en underjordisk reservoar skapas en miljösmart lösning för bland annat kontor och butiker.– Det här är en del i utvecklingen av ett hållbarare Sundsvall, säger projektledaren Thomas Nordin. Långt under Thomas Nordins fötter finns den vattenåder som i framtiden ska ge Sundsvall ny ­energi. Sedan i augusti är han projektledare … Fortsätt läsa Vatten från underjorden ska kyla Sundsvall

Säkrare trafikmiljö när Njurunda centrum byggs om

Byggboomen i Njurundabommen fortsätter. Nästa projekt på tur är en upprustning av gatorna genom centrum. – Det blir tydligare för biltrafiken och säkrare för gående och cyklister, säger Sara Gidlund, projektledare vid Trafikverket. Njurundavägen och Mjösundsvägen genom centrum står på tur för en upprustning. Sara Gidlund och kollegan Björn Sjölund från Trafikverket visar på problemen med dagens gator. – Problemet är framför allt att det … Fortsätt läsa Säkrare trafikmiljö när Njurunda centrum byggs om

Många vinster med ny logistikpark­

Den nye byggledaren Thomas Jönsson ser fram mot byggstarten för den nya logistikparken i Petersvik. – Det känns spännande att få jobba med ett så omfattande projekt, säger han. Tillsammans med övriga i ­logistik­parkens organisation ska Thomas Jönsson leda bygget. Han har funnits på plats sedan i mitten av augusti och jobbar initialt halvtid med projektet. – Det känns spännande att få jobba med ett … Fortsätt läsa Många vinster med ny logistikpark­

Ett blomstrande stråk med snabba och hållbara transporter

En ny järnväg mellan Sundsvall och Stöde med en ny station i Matfors/Vattjom. Det är en viktig pusselbit som pekas ut i projekt Mittstråket med målbild år 2040. Hur skapar vi en blomstrande region mellan Sundsvall och Trondheim med effektiva, snabba och hållbara transporter? Frågan har utretts som en del i projekt Mittstråket med sikte på år 2040. – Järnvägen har en nyckelroll ur ett … Fortsätt läsa Ett blomstrande stråk med snabba och hållbara transporter

My lägger grunden för nya E14

Hastigheten är 3 km/h. Vikten cirka 19 ton och uppgiften att packa grunden för den nya E14 mellan Nacksta och Blåberget. Möt 19-åriga My Åsén som kör vägvält på E14-bygget. Det är en blåsig höstdag vid avfarten till Timmervägen i Bergsåker. En lastbil med släp kommer åkande med grus på den tillfälliga arbetsvägen. I bakgrunden jobbar två borriggar med att förbereda en bergssprängning. Över krönet … Fortsätt läsa My lägger grunden för nya E14