Vatten och avlopp enligt plan längs kusten

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp längs Njurundakusten går vidare och följer tidplanen. Men helt enkelt är det inte. Den främsta utmaningen är att det i tätbebyggda sommarstugeområden kan vara minst sagt trångt att ta sig fram med stora grävmaskiner. Tidningen Byggplats gör en solig vårdag ett besök i Bergafjärden, och får följa med för att se hur det går med den första etappen av … Fortsätt läsa Vatten och avlopp enligt plan längs kusten

Den hållbara logistikparken

Fossilfri drift av fordon hos Sandahls är ett exempel på steg mot ökad hållbarhet. Under arbetet med att bygga Sundsvall Logistikpark har många åtgärder gjorts i samverkan mellan Sundsvalls kommun och huvudentreprenören Peab och de har gått i samma riktning – mot en mer hållbar framtid. Damm i Tunabäcken: Den damm som anlades för att fungera som uppsamling av ytvatten under produktionsskedet ska få vara … Fortsätt läsa Den hållbara logistikparken

Hållbarhet och mångfald när elever planerar bostäder

Vi tänker att ett alldeles nytt bostadsområde ska byggas i Bredsand. Och för att få in ett ungt perspektiv på planerna tar vi hjälp av eleverna som läser samhällsbyggnad på Västermalms gymnasium. Precis så har stadsbyggnadskontoret på Sundsvalls kommun gjort. Hur kan vi bygga så att det blir mångfald i området, hur blir det hållbara lösningar och kan vi även hitta ett passande namn och … Fortsätt läsa Hållbarhet och mångfald när elever planerar bostäder

Kvarter börjar byggas i Alliero

En av de platser där det grävs mest i Sundsvall är Alliero, där runt 1 000 bostäder ska byggas. Vi kollar vad som händer med stadsbyggnadskontorets projektledare Malin Lingell. Text: Anders Lövgren   Hur långt har kommunen kommit med arbetena med gator och ledningar i området?– Det är kommunen och Mittsverigevatten & Avfall som utför arbeten inom och intill Alliero. Arbetena är utförda till ungefär … Fortsätt läsa Kvarter börjar byggas i Alliero

Ingen ny Alnöbro – innan 2040

Sundsvalls kommun och Trafikverket har gjort en trafikutredning för att analysera restider på Alnöbron för att se hur kapaciteten påverkas av fler boende på Alnön. Utredningen visar att förbindelsen till och från Alnön utifrån dagens kapacitet i trafiksystemet, klarar en utökad folkmängd på Alnön på 800 – 1000 personer. Detta under förutsättning att Alnöborna har samma resvanor som idag, det vill säga att man fortsätter … Fortsätt läsa Ingen ny Alnöbro – innan 2040

Vattenfrågorna många på öppet hus

När 900 fastigheter ska få kommunalt vatten och avlopp längs Njurundakusten blir frågorna och funderingarna många. Därför ordnar MittSverige Vatten & Avfall öppet hus och informerar fastighetsägarna. Text: Agnes Waiswa  Foto: Katarina Lövgren  Planeringen av Sundsvalls kommuns stora miljöprojekt om att ansluta en stor del fastigheter kring Njurundakusten till kommunalt vatten och avlopp har pågått i drygt sex år. MittSverige Vatten & Avfall som fått … Fortsätt läsa Vattenfrågorna många på öppet hus

Torsboda redo för etablering 

Snart ett år har gått sedan kommunerna Sundsvall och Timrå började samarbeta för att ro hem en stor industrietablering till Torsboda. Som bekant valde Volvo Cars och Northvolt i slutänden att placera sin batterifabrik i Göteborg. Arbetet går dock vidare med oförminskad fart för att få en större industri på plats. Text: Anders Lövgren Christian Söderberg, i ledningen för Torsboda Industrial Park, hur nära är … Fortsätt läsa Torsboda redo för etablering 

De jagar mark till industrietableringar

Trycket ökar för att etablera företag i Sundsvall. Problemet är att kommunen saknat lämplig mark för större verksamheter.– Vi ökar tempot nu och har minst fyra nya större områden i sikte, säger Martin Södergårds, chef för mark- och exploateringsavdelningen, Sundsvalls kommun. Text: Anders Lövgren Att kunna erbjuda mark för större industrietableringar är inte gjort i en handvändning för en kommun. Området ska först vara utpekat … Fortsätt läsa De jagar mark till industrietableringar