Flera broar rustas i Sundsvall

Det råder ett visst fokus på broar just nu i Sundsvall. Ingen har väl missat att Storbron ska bytas ut mot en ny och modernare konstruktion. Sporthallsbron har renoverats och Alnöbron har fått ny asfalt. Dessutom granskas Gärdesbroarna. Sporthallsbron har under hösten genomgått en mindre renovering.– Under en inspektion förra året konstaterades att betongen hade vittrat vid ena brofästet, något vi åtgärdat under hösten genom … Fortsätt läsa Flera broar rustas i Sundsvall

Heta Njurunda blir ännu varmare… Sundsvall Energi gör fjärrvärmesatsning till Bommen

Byggprojekten köar bokstavligt talat i Njurunda. Sundsvall Energi står på tur att dra fjärrvärme till Njurundabommen men måste vänta på järnvägsbygget för att kunna lägga ner ledningar i det gamla spårområdet. Det nya fjärrvärmenätet växer fram i Njurundabommen. Ledningarna i centrum till både Kyrkmons skola och Mitthems kommande lägenhetsbygge ligger redan i marken, även om mycket återstår innan Sundsvall Energi kan börja leverera till området.–  … Fortsätt läsa Heta Njurunda blir ännu varmare… Sundsvall Energi gör fjärrvärmesatsning till Bommen

Nya E14: Fem alternativ ska bli ett

Det finns fem olika alternativ för en framtida E14 förbi Sundsvall. I början av nästa år kan allmänheten lämna synpunkter då samrådshandlingen presenteras. Redan till sommaren väntas Trafikverket ta beslut om vilket alternativ som föredras.­ Planeringen för en ny förbifart för E14 i Sundsvall väcker stort intresse. De två informationsmöten som hållits under hösten har tillsammans lockat närmare 300 personer och många har också lämnat … Fortsätt läsa Nya E14: Fem alternativ ska bli ett

Säkrare trafikmiljö när Njurunda centrum byggs om

Byggboomen i Njurundabommen fortsätter. Nästa projekt på tur är en upprustning av gatorna genom centrum. – Det blir tydligare för biltrafiken och säkrare för gående och cyklister, säger Sara Gidlund, projektledare vid Trafikverket. Njurundavägen och Mjösundsvägen genom centrum står på tur för en upprustning. Sara Gidlund och kollegan Björn Sjölund från Trafikverket visar på problemen med dagens gator. – Problemet är framför allt att det … Fortsätt läsa Säkrare trafikmiljö när Njurunda centrum byggs om

Många vinster med ny logistikpark­

Den nye byggledaren Thomas Jönsson ser fram mot byggstarten för den nya logistikparken i Petersvik. – Det känns spännande att få jobba med ett så omfattande projekt, säger han. Tillsammans med övriga i ­logistik­parkens organisation ska Thomas Jönsson leda bygget. Han har funnits på plats sedan i mitten av augusti och jobbar initialt halvtid med projektet. – Det känns spännande att få jobba med ett … Fortsätt läsa Många vinster med ny logistikpark­

Ett blomstrande stråk med snabba och hållbara transporter

En ny järnväg mellan Sundsvall och Stöde med en ny station i Matfors/Vattjom. Det är en viktig pusselbit som pekas ut i projekt Mittstråket med målbild år 2040. Hur skapar vi en blomstrande region mellan Sundsvall och Trondheim med effektiva, snabba och hållbara transporter? Frågan har utretts som en del i projekt Mittstråket med sikte på år 2040. – Järnvägen har en nyckelroll ur ett … Fortsätt läsa Ett blomstrande stråk med snabba och hållbara transporter

My lägger grunden för nya E14

Hastigheten är 3 km/h. Vikten cirka 19 ton och uppgiften att packa grunden för den nya E14 mellan Nacksta och Blåberget. Möt 19-åriga My Åsén som kör vägvält på E14-bygget. Det är en blåsig höstdag vid avfarten till Timmervägen i Bergsåker. En lastbil med släp kommer åkande med grus på den tillfälliga arbetsvägen. I bakgrunden jobbar två borriggar med att förbereda en bergssprängning. Över krönet … Fortsätt läsa My lägger grunden för nya E14

Fortsatt stök förväntas i trafiken

Visst har det blivit stökigt när så många byggen pågår samtidigt i centrala Sundsvall. Men trafiken har ändå flutit på relativt väl, menar trafikplanerarna Stina Feil och Oskar Lundblad. – Tack för visad hänsyn, säger de och ger en eloge till Sundsvallsborna. Trafikplanerarna Stina Feil på Sundsvalls kommun och ­Oskar Lundblad på Trafik­verket jobbar med att ­koordinera alla väg- och brobyggen i Sundsvall ur trafiksynpunkt … Fortsätt läsa Fortsatt stök förväntas i trafiken

Uppgradering skapar tillväxt i Mittstråket

Mittstråket mobiliserar för att stärka infrastrukturen mellan Sundsvall och Trondheim. Upprustning av väg och järnväg, pendlarparkeringar, expresscykelvägar och ombyggda järnvägsövergångar ska göra det enklare att transportera både människor och gods. Text: Thomas Ekenberg Karta: Mittstråket Mittstråket är Sveriges största regionalfondsprojekt, som med hjälp av Trafikverket, EU, kommuner och ­regioner i Jämtland och Västernorrland kraftsamlar för att rusta upp infra­strukturen. – Genom att förbättra transport­systemet kan … Fortsätt läsa Uppgradering skapar tillväxt i Mittstråket