Räven raskar över vägen

Sedan några år tillbaka bygger Trafikverket viltpassager i samband med nybyggnation av större vägar och järnvägar. Syftet är att minska viltolyckorna samt underlätta för djuren att röra sig i landskapet trots intensiv trafik. Och visst är det härligt att se bilder från Trafikverkets kameror!   I Västernorrland var E4 Sundsvall först ut med detta. Passagerna kan vara både specialbyggda för djuren men även fylla andra … Fortsätt läsa Räven raskar över vägen

Kvarter börjar byggas i Alliero

En av de platser där det grävs mest i Sundsvall är Alliero, där runt 1 000 bostäder ska byggas. Vi kollar vad som händer med stadsbyggnadskontorets projektledare Malin Lingell. Text: Anders Lövgren   Hur långt har kommunen kommit med arbetena med gator och ledningar i området?– Det är kommunen och Mittsverigevatten & Avfall som utför arbeten inom och intill Alliero. Arbetena är utförda till ungefär … Fortsätt läsa Kvarter börjar byggas i Alliero

Elektrisk utbyggnad längs Mittstråket

Nu monteras 85 laddstolpar mellan Sundsvall och Storlien.– Det känns väldigt bra att vi kan stärka det hållbara resandet i regionen, säger Daniel Lundberg, Sundsvall Energi. Text och foto: Anders Lövgren  Bilbranschen genomgår ett paradigmskifte och säljer allt fler bilar som helt eller delvis drivs med el. Hittills under 2022 motsvarar försäljningen av nya laddbara bilar 52 procent av den totala försäljningen. Parallellt med detta … Fortsätt läsa Elektrisk utbyggnad längs Mittstråket

Ingen ny Alnöbro – innan 2040

Sundsvalls kommun och Trafikverket har gjort en trafikutredning för att analysera restider på Alnöbron för att se hur kapaciteten påverkas av fler boende på Alnön. Utredningen visar att förbindelsen till och från Alnön utifrån dagens kapacitet i trafiksystemet, klarar en utökad folkmängd på Alnön på 800 – 1000 personer. Detta under förutsättning att Alnöborna har samma resvanor som idag, det vill säga att man fortsätter … Fortsätt läsa Ingen ny Alnöbro – innan 2040

Tävling avgör design av ny gångbro

Det ska byggas en ny gångbro över spåren på Sundsvall Centralstation, allt för att förbättra säkerheten för tågresenärer. Hur den ska se ut avgörs i en tävling mellan arkitekter. Här är förslagen – vad tycker du? Trafikverket arrangerar en arkitekttävling tillsammans med Sveriges Arkitekter. Tävlingen som genomförs i två steg handlar om att gestalta en ny plattformsförbindelse, en gångbro med anslutningar mellan plattformarna/perrongerna och stationsbyggnaden … Fortsätt läsa Tävling avgör design av ny gångbro

Korstaverket och Liquid Windsiktar på ett grönt Sundsvall

Utvecklingsprojektet Phoenix tar ett kliv närmare för att sätta Sundsvall på Sveriges klimatneutrala karta. Planeringen av Liquid Winds andra anläggning FlagshipTWO för tillverkning av fossilfritt elektrobränsle i samarbete med Sundsvall Energi på Korstaverket är i full gång.  Text: Agnes Waiswa   Miljöprojektet Phoenix är en del av Sundsvalls hittills största industrisatsning genom tiderna och är en avgörande faktor för att Sundsvall ska nå sitt högt … Fortsätt läsa Korstaverket och Liquid Windsiktar på ett grönt Sundsvall

Många nya investeringar i gång- och cykelvägar

Investeringar i hållbart resande, är investeringar i bättre klimat och förbättrad folkhälsa.  – Att gå eller cykla från en målpunkt till en annan är en av de viktigaste formerna av fysisk aktivitet eftersom det bidrar till den vardagsmotion vi så väl behöver för att må bra. Gång och cykel är också miljövänliga transportsätt och bidrar till hållbar utveckling. Vi behöver även göra det mer attraktivt … Fortsätt läsa Många nya investeringar i gång- och cykelvägar

Bilfria familjen rullar fram

Med målsättningen att bidra till en mer hållbar värld anmälde sig Anna och Mathilda Rimeslåtten till projektet Bilfria familjen. Och nu rullar deras lånecyklar på Sundsvalls gator.– Det går jättebra och barnen älskar det, säger Anna. Text: Anders Lövgren  Foto: Katarina Lövgren Sundsvalls kommun vill inspirera fler familjer att försöka leva bilfritt. I projektet Bilfria familjen får fyra familjer låna elcykel samt en lådcykel som … Fortsätt läsa Bilfria familjen rullar fram

Gymnasiet flyttar in hos Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Timrå och Timrå gymnasium har gått samman i ett unikt samarbete. När en ny brandstation byggs passar skolan på att starta ett blåljusgymnasium. Satsningen ses som ett smart sätt att göra samhällsnytta, och platserna till höstens intag är fyllda. Text: Anders Lövgren Foto: Katarina Lövgren & Lisa Källgren Räddningstjänstens nuvarande station i Timrå togs i bruk på 1950-talet och har nu gjort sitt. … Fortsätt läsa Gymnasiet flyttar in hos Räddningstjänsten

Konst ska göra trist tunnel tryggare

Flera aktörer i Sundsvall samverkar i ett projekt för att skapa tryggare miljö. Det har resulterat i att tunneln under Skolhusallén ska prydas med konst.– En attraktiv och intressant plats upplevs också av många som tryggare och mer välkomnande, säger projektledaren Ulrika Sjöberg, Stadsbyggnadskontoret. Text: Anders Lövgren   Sundsvalls kommun har i uppdrag att både arbeta med offentlig konst som tar plats i staden, men … Fortsätt läsa Konst ska göra trist tunnel tryggare