Om Byggplats Sundsvall

Ett magasin som lyfter fram de stora infrastruktursatsningarna i vår region. Reportage och bilder om och kring E4-projektet, cykelsatsningar, nya bostadsområden, VA-investeringar, energiutveckling, kollektivtrafikutbyggnad, logistiksatsningar med mera.

Här möter vi väna vägbyggare, goda grannar, driftiga entreprenörer, makalösa maskiner, stum betong, klassisk ingenjörskonst, nya jobb och en attraktivare stad.

Byggplats Sundsvall är ett fristående magasin som finansieras av samarbetspartners och annonser och delas ut till alla hushåll i Sundsvall två gånger per år.