Elektrisk utbyggnad längs Mittstråket

Nu monteras 85 laddstolpar mellan Sundsvall och Storlien.– Det känns väldigt bra att vi kan stärka det hållbara resandet i regionen, säger Daniel Lundberg, Sundsvall Energi. Text och foto: Anders Lövgren  Bilbranschen genomgår ett paradigmskifte och säljer allt fler bilar som helt eller delvis drivs med el. Hittills under 2022 motsvarar försäljningen av nya laddbara bilar 52 procent av den totala försäljningen. Parallellt med detta … Fortsätt läsa Elektrisk utbyggnad längs Mittstråket

Vattenfrågorna många på öppet hus

När 900 fastigheter ska få kommunalt vatten och avlopp längs Njurundakusten blir frågorna och funderingarna många. Därför ordnar MittSverige Vatten & Avfall öppet hus och informerar fastighetsägarna. Text: Agnes Waiswa  Foto: Katarina Lövgren  Planeringen av Sundsvalls kommuns stora miljöprojekt om att ansluta en stor del fastigheter kring Njurundakusten till kommunalt vatten och avlopp har pågått i drygt sex år. MittSverige Vatten & Avfall som fått … Fortsätt läsa Vattenfrågorna många på öppet hus

Ökat resande på räls från Njurunda

I december i fjol började X-trafiks tåg stanna på Resecentrum i Njurunda. Det är den nya mötesplatsen i Dingersjö med dubbla spår som gör det möjligt att göra stopp i Njurunda utan att skapa problem på den redan hårt belastade ostkustbanan. Och det är en hel del som tagit chansen att kliva på i Njurunda. Statistiken för påstigande från Njurunda ser ut så här: December … Fortsätt läsa Ökat resande på räls från Njurunda

Söråkers unga deltar i trafikplanering

Trafikverket har flera stora arbeten på gång i centrala Söråker. För att fånga in åsikter om trafiken från de unga ordnades en workshop för elever i årskurs 6 och 9.– Det var bra att få veta mer om vad som händer. Att det ska bli en cirkulationsplats var helt nytt för mig, men det blir nog bra, kommenterade niondeklassaren Oliver Lindström. Text och foto: Anders … Fortsätt läsa Söråkers unga deltar i trafikplanering

Stångån öppnas upp när damm rivs

Sundsvalls kommun har fått klartecken från mark- och miljödomstolen att påbörja arbetet med att öppna upp Stångån i Njurunda. Det finns i dag fyra dammar i åns nedersta del. Nu har man fått tillstånd att riva den nedersta dammen samt att öppna upp två av de andra genom att bland annat riva dammluckor. – Vi är glada att ha fått tillstånd att påbörja projektet. Det … Fortsätt läsa Stångån öppnas upp när damm rivs

Nu ska Njurunda blomma upp

Trafikverket har tillmötesgått närboendes önskemål om att få så ängsblommor i en slänt vid den nybyggda bron i Dingersjö.– Det är en win-win för båda parter. Det är kul att få vara med och bidra till biologisk mångfald samtidigt som det kommer att se trevligt ut, säger Carina Amcoff, miljöspecialist på Trafikverket. Text: Åke Härdfeldt  Foto: Katarina Lövgren Lars Fersters och Lena Ericsson är nu … Fortsätt läsa Nu ska Njurunda blomma upp

Jubel i lilla byn Östanå

Det har tagit lång tid, men äntligen kom glädjebeskedet som familjen Bruneflod i byn Östanå väntat på, ett klartecken för bygge av gång- och cykelväg mot Kovland.– När det här är klart får alla i byn en efterlängtad frihet, särskilt gäller det barnfamiljerna, säger Carolina Bruneflod. Text: Anders Lövgren Foto: Katarina Lövgren Sträckan på väg 86 genom byarna Silje och Östanå väster om Bergsåker och … Fortsätt läsa Jubel i lilla byn Östanå

Nu får barnen säga sitt 

De unga i Söråker kan börja fundera på vad de tycker är viktigt när trafikmiljön ska byggas om. När Trafikverket planlägger för vägar och järnvägar görs ofta en så kallad barnkonsekvensanalys. Då prövas vilka åtgärder som är de bästa för barnen i området, men det är inte alltid man involverar de yngre utan analysen görs på en övergripande och akademisk nivå. Annat blir det nu … Fortsätt läsa Nu får barnen säga sitt 

7,5 kilometer ledning dras till Essviks avloppsreningsverk

Startskottet har gått för jätteprojektet att ansluta kommunalt vatten och avlopp till stora delar av Njurundakusten. MittSverige Vatten & Avfalls VA-projekt längs Njurundakusten har några extra viktiga pusselbitar. En av dessa är den överföringsledning för avloppsvatten som ska gå från Bergafjärden till Essviks avloppsreningsverk. Där ska avloppsvattnet från 900 i framtiden anslutna fritidsboenden transporteras, för att renas och sedan släppas ut i naturen igen.– Det … Fortsätt läsa 7,5 kilometer ledning dras till Essviks avloppsreningsverk