Heta Njurunda blir ännu varmare… Sundsvall Energi gör fjärrvärmesatsning till Bommen

Byggprojekten köar bokstavligt talat i Njurunda. Sundsvall Energi står på tur att dra fjärrvärme till Njurundabommen men måste vänta på järnvägsbygget för att kunna lägga ner ledningar i det gamla spårområdet. Det nya fjärrvärmenätet växer fram i Njurundabommen. Ledningarna i centrum till både Kyrkmons skola och Mitthems kommande lägenhetsbygge ligger redan i marken, även om mycket återstår innan Sundsvall Energi kan börja leverera till området.–  … Fortsätt läsa Heta Njurunda blir ännu varmare… Sundsvall Energi gör fjärrvärmesatsning till Bommen

Nya E14: Fem alternativ ska bli ett

Det finns fem olika alternativ för en framtida E14 förbi Sundsvall. I början av nästa år kan allmänheten lämna synpunkter då samrådshandlingen presenteras. Redan till sommaren väntas Trafikverket ta beslut om vilket alternativ som föredras.­ Planeringen för en ny förbifart för E14 i Sundsvall väcker stort intresse. De två informationsmöten som hållits under hösten har tillsammans lockat närmare 300 personer och många har också lämnat … Fortsätt läsa Nya E14: Fem alternativ ska bli ett

Det våras för hyresrätten – Mitthem på väg att nå målet om 500 nya lägenheter

Mitthem är på god väg att nå sitt mål om att bygga 500 nya hyresrätter till år 2021. Och det kommunala bostadsbolaget har en långsiktig plan att bygga mer även kommande år. Det händer en hel del i Mitthems bostadsbestånd just nu. I december sker inflyttning i de två nya hyreshusen på Byhöjden i Bosvedjan. En andra etapp är redan planerad i området med ytterligare … Fortsätt läsa Det våras för hyresrätten – Mitthem på väg att nå målet om 500 nya lägenheter

Nya planer längs Njurundakusten för kommunalt va

Cirka tusen fastighetsägare kan beröras i planerna för kommunalt vatten och avlopp längs Njurundakusten. Det blir i så fall den största utbyggnaden av va-nätet sedan Alnö-projektet. Under senare år har ett flertal fritidshusområden försetts med kommunalt vatten och avlopp. I vår region var Lögdö fritidsområde i Timrå först ut följt av Skatan och Galtström längs Njurunda­kusten. Den stora utbygg­naden av Alnö stod färdigt 2015 och följdes … Fortsätt läsa Nya planer längs Njurundakusten för kommunalt va

Ett blomstrande stråk med snabba och hållbara transporter

En ny järnväg mellan Sundsvall och Stöde med en ny station i Matfors/Vattjom. Det är en viktig pusselbit som pekas ut i projekt Mittstråket med målbild år 2040. Hur skapar vi en blomstrande region mellan Sundsvall och Trondheim med effektiva, snabba och hållbara transporter? Frågan har utretts som en del i projekt Mittstråket med sikte på år 2040. – Järnvägen har en nyckelroll ur ett … Fortsätt läsa Ett blomstrande stråk med snabba och hållbara transporter

Fjärrkyla nästa stora satsning i Sundsvall

Kombinationen kallt vatten från Sundsvallsåsen och överskotts-energi från fjärrvärme skapar förutsättningar för en effektiv och hållbar kyllösning i Sundsvall. Först ut i det nya systemet blir en sträcka på norra sidan av Selångersån. Text: Thomas Ekenberg En sträcka mellan simhallen och Skepparplatsen längs norra sidan av Selångersån pekas ut i en första etapp när det gäller utbyggnad av fjärrkylan. – Det här blir nästa stora … Fortsätt läsa Fjärrkyla nästa stora satsning i Sundsvall

Vattenrallare i Nolby bygger motorväg för vårt dricksvatten

I Nolbys villakvarter grävs det i gatorna när MittSverige Vatten & Avfall lägger nya huvudvattenledningar i området. – Vi bygger en motorväg för vattnet, säger projektledare Johan Berglin. Text & foto: Thomas Ekenberg De blå rören ligger samman­svetsade som långa stela ormar i solen på en åker och väntar på att läggas ner i marken. Sakta men säkert rör sig vattenrallarna framåt i bostadsområdet på … Fortsätt läsa Vattenrallare i Nolby bygger motorväg för vårt dricksvatten

Satsningar som skapar en Njurundaboom

Sundsvalls södra kommundel, Njurunda, har sin egen byggboom då flera stora entreprenader pågår eller är i startgroparna. Text: Thomas Ekenberg Foto: Marie Lundqvist Det händer mycket i Njurunda­bommen. Vägar, broar, järn­vägar byggs och en ny tågstation står på agendan. Dessutom pågår satsningar på infrastrukturen under mark då fjärrvärme, vatten och avlopp byggs ut och rustas upp. Förutom de projekt som radas upp i spalten här intill … Fortsätt läsa Satsningar som skapar en Njurundaboom