Flera broar rustas i Sundsvall

Det råder ett visst fokus på broar just nu i Sundsvall. Ingen har väl missat att Storbron ska bytas ut mot en ny och modernare konstruktion. Sporthallsbron har renoverats och Alnöbron har fått ny asfalt. Dessutom granskas Gärdesbroarna. Sporthallsbron har under hösten genomgått en mindre renovering.– Under en inspektion förra året konstaterades att betongen hade vittrat vid ena brofästet, något vi åtgärdat under hösten genom … Fortsätt läsa Flera broar rustas i Sundsvall

Ett hus med historia öppnar igen

Mörkblommiga tapeter bidrar till det genuina intrycket på Västra station, liksom detaljer som svarta strömbrytare i bakelit och mässingvred på de flänsade elementen. Till och med ute­serveringen på husets västra sida är tillbaka, återskapad efter bilder från 40-talet.Urban Simander, projektledare på SKIFU, berättar att ambitionen, så långt det är möjligt, varit att återställa huset från 1885 i dess originalskick. – Med café och väntsal kommer huset … Fortsätt läsa Ett hus med historia öppnar igen

”Det här ska bli en plats för lek och fantasi”

Konstnärs- och designduon Bastarder flyttar in på Navet. Tillsammans med Sundsvallsborna ska de skapa nya sätt att utveckla staden.– Vi vill ge alla chansen att utforma hur Sundsvall ska se ut och fungera, säger Samir Alj Fält. Samir Alj Fält är konstnärlig ledare och utgör tillsammans med Alicia Donat-Magnin konstnärs- och designduon Bastarder, tidigare Design Lab S.Under ett år ska de, som en del i … Fortsätt läsa ”Det här ska bli en plats för lek och fantasi”

Heta Njurunda blir ännu varmare… Sundsvall Energi gör fjärrvärmesatsning till Bommen

Byggprojekten köar bokstavligt talat i Njurunda. Sundsvall Energi står på tur att dra fjärrvärme till Njurundabommen men måste vänta på järnvägsbygget för att kunna lägga ner ledningar i det gamla spårområdet. Det nya fjärrvärmenätet växer fram i Njurundabommen. Ledningarna i centrum till både Kyrkmons skola och Mitthems kommande lägenhetsbygge ligger redan i marken, även om mycket återstår innan Sundsvall Energi kan börja leverera till området.–  … Fortsätt läsa Heta Njurunda blir ännu varmare… Sundsvall Energi gör fjärrvärmesatsning till Bommen

Nya E14: Fem alternativ ska bli ett

Det finns fem olika alternativ för en framtida E14 förbi Sundsvall. I början av nästa år kan allmänheten lämna synpunkter då samrådshandlingen presenteras. Redan till sommaren väntas Trafikverket ta beslut om vilket alternativ som föredras.­ Planeringen för en ny förbifart för E14 i Sundsvall väcker stort intresse. De två informationsmöten som hållits under hösten har tillsammans lockat närmare 300 personer och många har också lämnat … Fortsätt läsa Nya E14: Fem alternativ ska bli ett

”Konsten blir en katalysator för nya idéer”

Sundsvalls kommun har fått statligt stöd för att utveckla områdena kring Centralstationen och Navet. På båda platserna har konsten en viktig roll i förändringen. Illustration: Peter Svedberg Sundsvall är en av sex kommuner i landet som får ett 50-procentigt stöd av Statens konstråd för att utveckla nya former av stadsplanering med kultur som ett verktyg. Projektet drivs av stadsbyggnadskontoret, Kultur- och fritidsförvaltningen och SKIFU. Daniel … Fortsätt läsa ”Konsten blir en katalysator för nya idéer”

Det våras för hyresrätten – Mitthem på väg att nå målet om 500 nya lägenheter

Mitthem är på god väg att nå sitt mål om att bygga 500 nya hyresrätter till år 2021. Och det kommunala bostadsbolaget har en långsiktig plan att bygga mer även kommande år. Det händer en hel del i Mitthems bostadsbestånd just nu. I december sker inflyttning i de två nya hyreshusen på Byhöjden i Bosvedjan. En andra etapp är redan planerad i området med ytterligare … Fortsätt läsa Det våras för hyresrätten – Mitthem på väg att nå målet om 500 nya lägenheter

Ny testmiljö för skapande uttryck

Paviljongen på Navet blir ateljé och parken i Esplanaden kan bli verkstad när Sundsvallsborna bjuds in för att utveckla stadens centralaste delar.– Det här är en möjlighet att testa nya saker i full skala, säger stadsbyggnadsdirektör Magnus Ydmark. Bussnavet är kanske den plats i Sundsvall som flest människor passerar. Trots pulsen upplevs platsen av många som betonggrå och otrygg. Sundsvalls kommun har därför tagit initiativ … Fortsätt läsa Ny testmiljö för skapande uttryck

Nya planer längs Njurundakusten för kommunalt va

Cirka tusen fastighetsägare kan beröras i planerna för kommunalt vatten och avlopp längs Njurundakusten. Det blir i så fall den största utbyggnaden av va-nätet sedan Alnö-projektet. Under senare år har ett flertal fritidshusområden försetts med kommunalt vatten och avlopp. I vår region var Lögdö fritidsområde i Timrå först ut följt av Skatan och Galtström längs Njurunda­kusten. Den stora utbygg­naden av Alnö stod färdigt 2015 och följdes … Fortsätt läsa Nya planer längs Njurundakusten för kommunalt va

Sjöledning för Tivoliverket tar plats i fjärden

Med varningsbojar, blinkande varningslampor och flytande rör som täcker stora delar av hamninloppet har den nya utloppsledningen för Tivoliverket väckt stor uppmärksamhet under hösten. Sällan har bygget av en ny vat­tenledning varit så visuellt och Sundsvallsborna har kunnat följa tillkomsten i takt med att de svarta plastsektionerna monterats ihop och vuxit ut över det inre hamnin­loppet. En stor del av arbetet har skett på Södra … Fortsätt läsa Sjöledning för Tivoliverket tar plats i fjärden