Nätet för fjärrkyla växer

Utbyggnaden av fjärrkylanätet fortsätter i Sundsvall. Nu går borren ner i Sundsvallsåsen för att det kalla vattnet ska kunna hämtas där. Text: Anders Lövgren  Foto: Katarina Lövgren Hittills har 13 fastigheter anslutits till Sundsvall Energis klimatsmarta satsning på ett fjärrkylanät. På Clarion Hotel Sundsvall som var först i stan att koppla in sig, säger fastighetschefen Ola Sundström efter drygt ett års användning att det fungerar … Fortsätt läsa Nätet för fjärrkyla växer

Räven raskar över vägen

Sedan några år tillbaka bygger Trafikverket viltpassager i samband med nybyggnation av större vägar och järnvägar. Syftet är att minska viltolyckorna samt underlätta för djuren att röra sig i landskapet trots intensiv trafik. Och visst är det härligt att se bilder från Trafikverkets kameror!   I Västernorrland var E4 Sundsvall först ut med detta. Passagerna kan vara både specialbyggda för djuren men även fylla andra … Fortsätt läsa Räven raskar över vägen

Kvarter börjar byggas i Alliero

En av de platser där det grävs mest i Sundsvall är Alliero, där runt 1 000 bostäder ska byggas. Vi kollar vad som händer med stadsbyggnadskontorets projektledare Malin Lingell. Text: Anders Lövgren   Hur långt har kommunen kommit med arbetena med gator och ledningar i området?– Det är kommunen och Mittsverigevatten & Avfall som utför arbeten inom och intill Alliero. Arbetena är utförda till ungefär … Fortsätt läsa Kvarter börjar byggas i Alliero

Elektrisk utbyggnad längs Mittstråket

Nu monteras 85 laddstolpar mellan Sundsvall och Storlien.– Det känns väldigt bra att vi kan stärka det hållbara resandet i regionen, säger Daniel Lundberg, Sundsvall Energi. Text och foto: Anders Lövgren  Bilbranschen genomgår ett paradigmskifte och säljer allt fler bilar som helt eller delvis drivs med el. Hittills under 2022 motsvarar försäljningen av nya laddbara bilar 52 procent av den totala försäljningen. Parallellt med detta … Fortsätt läsa Elektrisk utbyggnad längs Mittstråket

Ingen ny Alnöbro – innan 2040

Sundsvalls kommun och Trafikverket har gjort en trafikutredning för att analysera restider på Alnöbron för att se hur kapaciteten påverkas av fler boende på Alnön. Utredningen visar att förbindelsen till och från Alnön utifrån dagens kapacitet i trafiksystemet, klarar en utökad folkmängd på Alnön på 800 – 1000 personer. Detta under förutsättning att Alnöborna har samma resvanor som idag, det vill säga att man fortsätter … Fortsätt läsa Ingen ny Alnöbro – innan 2040

Tävling avgör design av ny gångbro

Det ska byggas en ny gångbro över spåren på Sundsvall Centralstation, allt för att förbättra säkerheten för tågresenärer. Hur den ska se ut avgörs i en tävling mellan arkitekter. Här är förslagen – vad tycker du? Trafikverket arrangerar en arkitekttävling tillsammans med Sveriges Arkitekter. Tävlingen som genomförs i två steg handlar om att gestalta en ny plattformsförbindelse, en gångbro med anslutningar mellan plattformarna/perrongerna och stationsbyggnaden … Fortsätt läsa Tävling avgör design av ny gångbro

Gångpassage vid Tivolibron

En lösning för att ta sig över från gångpromenaden från Norra kajen till stan har låtit vänta på sig, men nu planerar kommunen en passage som beräknas vara klar under våren. Text: Agnes Waiswa Foto: Katarina Lövgren Sedan den nya promenadvägen längs Norra kajen blev klar 2017 har det inte funnits något sätt för fotgängare och cyklister att ta sig över gamla E4 vid Tivolibron … Fortsätt läsa Gångpassage vid Tivolibron

Vattenfrågorna många på öppet hus

När 900 fastigheter ska få kommunalt vatten och avlopp längs Njurundakusten blir frågorna och funderingarna många. Därför ordnar MittSverige Vatten & Avfall öppet hus och informerar fastighetsägarna. Text: Agnes Waiswa  Foto: Katarina Lövgren  Planeringen av Sundsvalls kommuns stora miljöprojekt om att ansluta en stor del fastigheter kring Njurundakusten till kommunalt vatten och avlopp har pågått i drygt sex år. MittSverige Vatten & Avfall som fått … Fortsätt läsa Vattenfrågorna många på öppet hus

Det gamla sopberget kapslas in

På Blåbergets avfallsanläggning håller ett gigantiskt sopberg på att kapslas in för att undvika att föroreningar kommer ut i våra vattendrag.– Det känns väldigt meningsfullt att vi tar hand om gamla synder, säger Sundsvall Energis enhetschef Rikard Fürst. Text: Anders Lövgren  Foto: Katarina Lövgren I slutet på 60-talet öppnade Sundsvalls kommun en soptipp på Blåberget, väster om staden. Under årens lopp fylldes en yta stor … Fortsätt läsa Det gamla sopberget kapslas in