Jubel i lilla byn Östanå

Det har tagit lång tid, men äntligen kom glädjebeskedet som familjen Bruneflod i byn Östanå väntat på, ett klartecken för bygge av gång- och cykelväg mot Kovland.– När det här är klart får alla i byn en efterlängtad frihet, särskilt gäller det barnfamiljerna, säger Carolina Bruneflod. Text: Anders Lövgren Foto: Katarina Lövgren Sträckan på väg 86 genom byarna Silje och Östanå väster om Bergsåker och … Fortsätt läsa Jubel i lilla byn Östanå

Välkommen att åka fossilfritt med oss!

Vi lämnade vår lägenhet i Stockholms innerstad för tio år sedan då möjligheten till husägande var så mycket bättre i Sundsvall. Fördelar som att slippa bilköer och parkeringsletande samt att komma närmare släkt och vänner i Västernorrland lockade.  På den tiden gick det alldeles utmärkt att få en hyresrätt i Stenstan medan vi letade villa, detta trots att det då inte fanns en enda byggkran … Fortsätt läsa Välkommen att åka fossilfritt med oss!

Smart drag av Skifu ger stor besparing

Fastighetsbolaget Skifu arbetar löpande med att minska energiförbrukningen. I en av bolagets största fastigheter med hög förbrukning av fjärrvärme, ledde en smart manöver till en stor minskning av värmeleveransen.– När vi lyckas med en sådan åtgärd känns jobbet väldigt meningsfullt, säger Skifus drifttekniker Håkan Vestlinder. Text och foto: Anders Lövgren   I Matfors har Skifu en större fastighet som rymmer läkemedelsföretagen Northx Biologics och Unimedic. … Fortsätt läsa Smart drag av Skifu ger stor besparing

Tryggare kan ingen vara

När resenärer sätter betyg på Sundsvalls nya centralstation har allt blivit bättre jämfört med tidigare. Ett av områdena som förändrats i starkt positiv riktning är upplevelsen av trygghet. Fastighetsbolaget Skifu gjorde en kundnöjdhetsundersökning 2019 kring upplevelsen av Sundsvalls Central-station. I år gjordes en ny undersökning, och även om en förväntan fanns att resenärerna skulle uppskatta den nyrenoverade miljön är resultatet överraskande positivt. På ett index … Fortsätt läsa Tryggare kan ingen vara

Ny vår för Tivolibron

Sundsvall har tack vare det vattennära läget många broar, och nu är det dags för ännu en av dessa att rustas upp. 66 år efter att Tivolibron i sin nuvarande form stod färdig är den i behov av omfattande översyn och förstärkningar under Selångersåns yta. Text: Anders Lövgren  Foto: Katarina Lövgren När tidningen Byggplats hälsar på hos arbetslagen som utför undervattensjobb på Tivolibron får vi komma … Fortsätt läsa Ny vår för Tivolibron

– Vår fossilfria satsning ger regionen försprång

Näringslivets behov av att använda logistikparken när den står färdig, ökar mer än förväntat. Det visar en färsk rapport.– Klimatomställningen driver på utvecklingen och vår fossilfria logistikpark ger regionen ett försprång, säger Sven Magnusson, vd, Sundsvall Logistikpark AB. Text och foto: Anders Lövgren  När logistikparken står färdig, senast i början av 2024, är förväntningarna stora på att Sundsvall ska bli ett av norra Sveriges viktigaste … Fortsätt läsa – Vår fossilfria satsning ger regionen försprång

Framåt för trippelprojekt

Arbetet går stadigt framåt med järnvägsarbetena i trippelprojektet Birsta-Maland-Tunadal.– Hösten 2023 kopplas allt ihop, säger Trafikverkets projektledare Håkan Åberg. 2018 påbörjades markarbeten i de projekt som bland annat ska underlätta för järnvägstransporter mellan omvärlden och Sundsvalls hamn och logistikparken.  Väster om E4 i Birsta får Ådalsbanan en utbyggd mötesplats vid befintligt spår. Från Maland öster om E4 byggs 2,8 km ny järnväg som ansluter till … Fortsätt läsa Framåt för trippelprojekt

Här ska kvävet bort från vattnet

Sundsvall har blivit nav för ett pilotprojekt inom kväverening. Faller det väl ut kan det leda till att avloppsvatten i Sundsvall börjar renas från kväve som annars kan leda till övergödning och syrefria bottnar. Text: Anders Lövgren  Foto: Katarina Lövgren Utanför Fillans reningsverk vid Alnöbron står en blå container. Inne i den är det trångt mellan all teknisk utrustning som är hjärtat i en ny … Fortsätt läsa Här ska kvävet bort från vattnet

Projekten som förnyar centrala Sundsvall

Förnyelsen och utvecklingen av centrala Sundsvall fortsätter under 2022 och framåt med flera betydelsefulla projekt.– Det är viktiga åtgärder för både tillväxt och hållbarhet. Vi får dock räkna med att dessa arbeten stökar till det lite i trafiken och ber om förståelse för det, säger Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör, Sundsvalls kommun.  Text: Anders Lövgren  Illustration: Moa Engblom Foto: Katarina Lövgren, Skanska, Sundsvalls kommun Bygget av Sundsvallsbron … Fortsätt läsa Projekten som förnyar centrala Sundsvall