Det gamla sopberget kapslas in

På Blåbergets avfallsanläggning håller ett gigantiskt sopberg på att kapslas in för att undvika att föroreningar kommer ut i våra vattendrag.– Det känns väldigt meningsfullt att vi tar hand om gamla synder, säger Sundsvall Energis enhetschef Rikard Fürst. Text: Anders Lövgren  Foto: Katarina Lövgren I slutet på 60-talet öppnade Sundsvalls kommun en soptipp på Blåberget, väster om staden. Under årens lopp fylldes en yta stor … Fortsätt läsa Det gamla sopberget kapslas in