Här ska kvävet bort från vattnet

Sundsvall har blivit nav för ett pilotprojekt inom kväverening. Faller det väl ut kan det leda till att avloppsvatten i Sundsvall börjar renas från kväve som annars kan leda till övergödning och syrefria bottnar. Text: Anders Lövgren  Foto: Katarina Lövgren Utanför Fillans reningsverk vid Alnöbron står en blå container. Inne i den är det trångt mellan all teknisk utrustning som är hjärtat i en ny … Fortsätt läsa Här ska kvävet bort från vattnet