Ställ om till byggtid

Huvudaktörerna Trafikverket och Sundsvalls kommun samverkar för att nå ut med information om alla byggprojekt och trafikstörningar. Sajten sundsvallväxer.se är navet i arbetet för att berätta om allt som händer just nu i Sundsvall. Text:  Thomas Ekenberg Foto: Anna Thors & Nathalie Lundqvist Tidigare i höst hölls ett Byggkalas på Stora torget som fungerade som ett alternativt spadtag för mer än 30 olika bygg- och … Fortsätt läsa Ställ om till byggtid

Satsningar för miljarder

Tidigare i höst togs ett gemensamt spadtag för ett 30-tal olika projekt i en av de största satsningarna sedan Sundsvall brann. Det är investeringar på väg och järnväg, men även under marken i vatten och avlopp. Dessutom byggs bostäder i flera områden. BIRSTA Trafikverket bygger ett dubbelspår för järnvägen som en del i att göra det enklare för godstrafiken att ta järnvägen till och från … Fortsätt läsa Satsningar för miljarder

Förändringens tid för stationsområdet

Snart påbörjas bygget av resecentrum vid Centralstationen. Projektet innebär inte bara en rejäl ombyggnad av stationshuset utan hela området byggs om för att bli ett nav för både tåg och bussar. Text: Thomas Ekenberg Illustration: MAF Det kommer att hända mycket i området runt Centralstationen under de kommande åren när resecentrum ska byggas. Sundsvalls kommuns fastighetsbolag SKIFU äger stationsbyggnaden och ansvarar för förvandlingen av stationsområdet … Fortsätt läsa Förändringens tid för stationsområdet

Alexandra visar upp det växande Sundsvall

Studenten Alexandra Wiberg spelar huvud­­­­rollen i den nya filmen om det växande Sundsvall. – Jag är stolt över Sundsvall och nyfiken på allt som händer, säger hon. Text: Thomas Ekenberg Foto:  Malin Nordström & Mattias Gustafsson Filmen inleds i klocktornet på GA-kyrkan och avslutas på Sundsvallsbron. Däremellan, på två minuter och 30 sekunder, hinner Alexandra Wiberg ta med tittaren till såväl skogen, järnvägsstationen och kloakerna … Fortsätt läsa Alexandra visar upp det växande Sundsvall

Miljöinvestering när fjärrvärmen byggs ut till Njurundabommen

Sundsvall Energi bygger ut sitt fjärrvärmenät till Njurundabommen. Klimatpengar står för delar av finansieringen. – Vi tror på Njurunda och ser att området kommer att utvecklas positivt. Självklart vill vi vara en del av den lokala utvecklingen, säger vd Anders Jonsson. Text:  Thomas Ekenberg   Foto:  Sundsvall Energi I dag är Kvissleby den sydligaste punkten för fjärrvärmen i kommunen. Men utvecklingen i Njurundabommen gör att Sundsvall … Fortsätt läsa Miljöinvestering när fjärrvärmen byggs ut till Njurundabommen