Söråkers unga deltar i trafikplanering

Trafikverket har flera stora arbeten på gång i centrala Söråker. För att fånga in åsikter om trafiken från de unga ordnades en workshop för elever i årskurs 6 och 9.– Det var bra att få veta mer om vad som händer. Att det ska bli en cirkulationsplats var helt nytt för mig, men det blir nog bra, kommenterade niondeklassaren Oliver Lindström. Text och foto: Anders … Fortsätt läsa Söråkers unga deltar i trafikplanering

Partiklar från trafiken hot mot hälsan 

Sundsvalls luft har ibland för höga halter av partiklar från trafiken.– Det är en stor fördel för vår hälsa om bilismen minskar, säger Lisa Westling som arbetar med att få ner utsläppen. Text: Anders Lövgren Foto: Katarina Lövgren Slitage på vägar, däck och bromsar är en stor källa till att mycket små partiklar av till exempel asfalt, metall och gummi virvlar runt i luften. Dessa … Fortsätt läsa Partiklar från trafiken hot mot hälsan 

Plasten är boven – Sundsvall Energi kämpar mot utsläppen av koldioxid

Den stora boven i Sundsvall Energis utsläpp av koldioxid, är förbränningen av plasten som följer med hushållssoporna.– Ett svårlöst problem, då endast 8 procent av den plast vi använder i samhället återvinns och resten följer med sopor och eldas i vår eller någon annans värmepanna där det ger oönskade utsläpp, säger bolagets kvalitetsstrateg Hans-Erik Olsson. Text: Anders Lövgren  Foto: Katarina Lövgren Sedan 1994 har vi … Fortsätt läsa Plasten är boven – Sundsvall Energi kämpar mot utsläppen av koldioxid

Stångån öppnas upp när damm rivs

Sundsvalls kommun har fått klartecken från mark- och miljödomstolen att påbörja arbetet med att öppna upp Stångån i Njurunda. Det finns i dag fyra dammar i åns nedersta del. Nu har man fått tillstånd att riva den nedersta dammen samt att öppna upp två av de andra genom att bland annat riva dammluckor. – Vi är glada att ha fått tillstånd att påbörja projektet. Det … Fortsätt läsa Stångån öppnas upp när damm rivs

Nu ska Njurunda blomma upp

Trafikverket har tillmötesgått närboendes önskemål om att få så ängsblommor i en slänt vid den nybyggda bron i Dingersjö.– Det är en win-win för båda parter. Det är kul att få vara med och bidra till biologisk mångfald samtidigt som det kommer att se trevligt ut, säger Carina Amcoff, miljöspecialist på Trafikverket. Text: Åke Härdfeldt  Foto: Katarina Lövgren Lars Fersters och Lena Ericsson är nu … Fortsätt läsa Nu ska Njurunda blomma upp

Jubel i lilla byn Östanå

Det har tagit lång tid, men äntligen kom glädjebeskedet som familjen Bruneflod i byn Östanå väntat på, ett klartecken för bygge av gång- och cykelväg mot Kovland.– När det här är klart får alla i byn en efterlängtad frihet, särskilt gäller det barnfamiljerna, säger Carolina Bruneflod. Text: Anders Lövgren Foto: Katarina Lövgren Sträckan på väg 86 genom byarna Silje och Östanå väster om Bergsåker och … Fortsätt läsa Jubel i lilla byn Östanå

Välkommen att åka fossilfritt med oss!

Vi lämnade vår lägenhet i Stockholms innerstad för tio år sedan då möjligheten till husägande var så mycket bättre i Sundsvall. Fördelar som att slippa bilköer och parkeringsletande samt att komma närmare släkt och vänner i Västernorrland lockade.  På den tiden gick det alldeles utmärkt att få en hyresrätt i Stenstan medan vi letade villa, detta trots att det då inte fanns en enda byggkran … Fortsätt läsa Välkommen att åka fossilfritt med oss!

Smart drag av Skifu ger stor besparing

Fastighetsbolaget Skifu arbetar löpande med att minska energiförbrukningen. I en av bolagets största fastigheter med hög förbrukning av fjärrvärme, ledde en smart manöver till en stor minskning av värmeleveransen.– När vi lyckas med en sådan åtgärd känns jobbet väldigt meningsfullt, säger Skifus drifttekniker Håkan Vestlinder. Text och foto: Anders Lövgren   I Matfors har Skifu en större fastighet som rymmer läkemedelsföretagen Northx Biologics och Unimedic. … Fortsätt läsa Smart drag av Skifu ger stor besparing

Tryggare kan ingen vara

När resenärer sätter betyg på Sundsvalls nya centralstation har allt blivit bättre jämfört med tidigare. Ett av områdena som förändrats i starkt positiv riktning är upplevelsen av trygghet. Fastighetsbolaget Skifu gjorde en kundnöjdhetsundersökning 2019 kring upplevelsen av Sundsvalls Central-station. I år gjordes en ny undersökning, och även om en förväntan fanns att resenärerna skulle uppskatta den nyrenoverade miljön är resultatet överraskande positivt. På ett index … Fortsätt läsa Tryggare kan ingen vara