Korstaverket och Liquid Windsiktar på ett grönt Sundsvall

Utvecklingsprojektet Phoenix tar ett kliv närmare för att sätta Sundsvall på Sveriges klimatneutrala karta. Planeringen av Liquid Winds andra anläggning FlagshipTWO för tillverkning av fossilfritt elektrobränsle i samarbete med Sundsvall Energi på Korstaverket är i full gång.  Text: Agnes Waiswa   Miljöprojektet Phoenix är en del av Sundsvalls hittills största industrisatsning genom tiderna och är en avgörande faktor för att Sundsvall ska nå sitt högt … Fortsätt läsa Korstaverket och Liquid Windsiktar på ett grönt Sundsvall

Många nya investeringar i gång- och cykelvägar

Investeringar i hållbart resande, är investeringar i bättre klimat och förbättrad folkhälsa.  – Att gå eller cykla från en målpunkt till en annan är en av de viktigaste formerna av fysisk aktivitet eftersom det bidrar till den vardagsmotion vi så väl behöver för att må bra. Gång och cykel är också miljövänliga transportsätt och bidrar till hållbar utveckling. Vi behöver även göra det mer attraktivt … Fortsätt läsa Många nya investeringar i gång- och cykelvägar

Bilfria familjen rullar fram

Med målsättningen att bidra till en mer hållbar värld anmälde sig Anna och Mathilda Rimeslåtten till projektet Bilfria familjen. Och nu rullar deras lånecyklar på Sundsvalls gator.– Det går jättebra och barnen älskar det, säger Anna. Text: Anders Lövgren  Foto: Katarina Lövgren Sundsvalls kommun vill inspirera fler familjer att försöka leva bilfritt. I projektet Bilfria familjen får fyra familjer låna elcykel samt en lådcykel som … Fortsätt läsa Bilfria familjen rullar fram

Gymnasiet flyttar in hos Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Timrå och Timrå gymnasium har gått samman i ett unikt samarbete. När en ny brandstation byggs passar skolan på att starta ett blåljusgymnasium. Satsningen ses som ett smart sätt att göra samhällsnytta, och platserna till höstens intag är fyllda. Text: Anders Lövgren Foto: Katarina Lövgren & Lisa Källgren Räddningstjänstens nuvarande station i Timrå togs i bruk på 1950-talet och har nu gjort sitt. … Fortsätt läsa Gymnasiet flyttar in hos Räddningstjänsten

Konst ska göra trist tunnel tryggare

Flera aktörer i Sundsvall samverkar i ett projekt för att skapa tryggare miljö. Det har resulterat i att tunneln under Skolhusallén ska prydas med konst.– En attraktiv och intressant plats upplevs också av många som tryggare och mer välkomnande, säger projektledaren Ulrika Sjöberg, Stadsbyggnadskontoret. Text: Anders Lövgren   Sundsvalls kommun har i uppdrag att både arbeta med offentlig konst som tar plats i staden, men … Fortsätt läsa Konst ska göra trist tunnel tryggare

Fjärrvärmen breder ut sitt fossilfria nät

Sundsvall Energi har investerat i en ny och helt fossilfri pelletspanna i Svartvik. Den kompletterar den befintliga spånpannan som finns där sedan tidigare och gör att fjärrvärmenätet i Njurunda kan byggas ut.Tidigare slutade fjärrvärmenätet i Nolby men nu har Sundsvall Energi byggt ut i etapper så kunder i centrala Njurundabommen kan ansluta sig. Vi har besökt Lindbloms Cykel & Sport som tecknat avtal. Text: Åke … Fortsätt läsa Fjärrvärmen breder ut sitt fossilfria nät

Ida ser fram mot säker cykelväg

Nu har Trafikverket inlett sista etappen i ombyggnaden av gamla E4, väg 562, från Nolby in till Sundsvalls resecentrum. Text: Åke Härdfeldt Foto: Katarina Lövgren Hela sträckan smalnas av till en sju till åtta meter bred lokalväg med en fyra meter bred separat gång- och cykelbana. En fortsättning på första sträckan som är klar mellan Njurundabommen och Nolby. När projektet är färdigt, hösten 2024, kommer … Fortsätt läsa Ida ser fram mot säker cykelväg

Torsboda redo för etablering 

Snart ett år har gått sedan kommunerna Sundsvall och Timrå började samarbeta för att ro hem en stor industrietablering till Torsboda. Som bekant valde Volvo Cars och Northvolt i slutänden att placera sin batterifabrik i Göteborg. Arbetet går dock vidare med oförminskad fart för att få en större industri på plats. Text: Anders Lövgren Christian Söderberg, i ledningen för Torsboda Industrial Park, hur nära är … Fortsätt läsa Torsboda redo för etablering 

Ökat resande på räls från Njurunda

I december i fjol började X-trafiks tåg stanna på Resecentrum i Njurunda. Det är den nya mötesplatsen i Dingersjö med dubbla spår som gör det möjligt att göra stopp i Njurunda utan att skapa problem på den redan hårt belastade ostkustbanan. Och det är en hel del som tagit chansen att kliva på i Njurunda. Statistiken för påstigande från Njurunda ser ut så här: December … Fortsätt läsa Ökat resande på räls från Njurunda

De jagar mark till industrietableringar

Trycket ökar för att etablera företag i Sundsvall. Problemet är att kommunen saknat lämplig mark för större verksamheter.– Vi ökar tempot nu och har minst fyra nya större områden i sikte, säger Martin Södergårds, chef för mark- och exploateringsavdelningen, Sundsvalls kommun. Text: Anders Lövgren Att kunna erbjuda mark för större industrietableringar är inte gjort i en handvändning för en kommun. Området ska först vara utpekat … Fortsätt läsa De jagar mark till industrietableringar