Nätet för fjärrkyla växer

Utbyggnaden av fjärrkylanätet fortsätter i Sundsvall. Nu går borren ner i Sundsvallsåsen för att det kalla vattnet ska kunna hämtas där.

Text: Anders Lövgren  Foto: Katarina Lövgren

Hittills har 13 fastigheter anslutits till Sundsvall Energis klimatsmarta satsning på ett fjärrkylanät. På Clarion Hotel Sundsvall som var först i stan att koppla in sig, säger fastighetschefen Ola Sundström efter drygt ett års användning att det fungerar till belåtenhet.

– Vi har 270 rum med egna kylenheter och funktionsmässigt har vi inte haft några bekymmer alls. Det är praktiskt och på samma sätt som med fjärrvärme, en kanonlösning.

Hittills har vattnet som snurrat runt i det slutna fjärrkylanätet fått kyla med hjälp av el. Detta har bara varit en tillfällig lösning, i väntan på att hela nätet kan anslutas till en produktionsanläggning väster om Grönborg, på en tomt där det tidigare låg ett slakteri.

Det som pågår nu är borrning för att komma ner till det kalla vattnet i Sundsvallsåsen, samt grävning för att sedan ansluta till det 1,5 kilometer långa ledningsnät som just nu transporterar kyla till Sundsvall Energis kunder i stadens centrala delar.

Fler fastigheter kommer att kunna erbjudas fjärrkyla, både i Stenstan och i hamnområdet. Under 2023 kommer ledningar att grävas ner längs Esplanaden, detta passar Sundsvall Energi på att göra när nya gång- och cykelvägar ändå ska byggas. Sedan är planen att under 2024 dra ledningar till hamnen.

– Flera fastighetsägare väljer att gå över till en kostnads- och energieffektiv kyllösning, som också har en bra miljöprofil som fjärrkylan kan erbjuda. Det en också en tyst och smidig lösning för kunden.  Många vill också byta bort sina eldrivna kylmaskiner till fjärrkyla så att fastighetsägaren minskar sin elanvändning och frigör el till exempelvis laddstolpar.

Hållbara lösningar är en viktig del i kundernas strategi om ett hållbart Sundsvall, säger Patrik Gustafsson, teknisk företagssäljare, Sundsvall Energi. 

Fastighetsägaren Omar Barsom som bland annat äger “Handelsbankenhuset” i hörnet av Vängåvan har valt att installera fjärrkyla, ett arbete som pågår för fullt.

– Vi vill göra det gröna valet och miljöcertifiera våra fastigheter. Då är fjärrkyla ett bra alternativ, driftsäkert, ekonomiskt och grönt, säger han. 

Sundsvall Energi erbjuder förutom anslutning till fjärrkylanätet ytterligare två alternativ av fjärrkyla vilka erbjuds inom fjärrvärmenätets omfattning.  

Fjärrvärmedriven fastighetsplacerad komfortkyla
Denna produkt erbjuds endast tillsammans med fjärrvärme för uppvärmning och tappvarmvatten. Komfortkyla producerad med fjärrvärme genom absorptionsteknik. Utrustningen placeras i befintliga eller nya fastigheter och kopplas på fastighetens vattenburna kylsystem. 

Komfortkyla med energibrunnar
Denna produkt erbjuds endast tillsammans med fjärrvärme för uppvärmning och tappvarmvatten.Komfortkyla produceras med energibrunnar. Utrustningen placeras i befintliga eller nya fastigheter och kopplas på fastighetens vattenburna kylsystem. Gemensamt för dessa två produkter är att Sundsvall Energi äger, installerar och ombesörjer även drift och underhåll vilket inkluderas i upprättat serviceavtal.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s