Partiklar från trafiken hot mot hälsan 

Sundsvalls luft har ibland för höga halter av partiklar från trafiken.
– Det är en stor fördel för vår hälsa om bilismen minskar, säger Lisa Westling som arbetar med att få ner utsläppen.

Text: Anders Lövgren Foto: Katarina Lövgren

Slitage på vägar, däck och bromsar är en stor källa till att mycket små partiklar av till exempel asfalt, metall och gummi virvlar runt i luften. Dessa partiklar som andas in av oss människor kopplas till hälsoproblem, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och försämrad lungutveckling hos barn. 

– Sundsvalls centrala delar har ett särskilt utsatt läge eftersom innerstaden ramas in av två berg. Det gör att luften kan bli ganska stillastående. Därför var det extra viktigt att en stor del av den tunga trafiken kunde flyttas till Sundsvallsbron när den stod klar, säger Lisa Westling, utredare på stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun.

Virvlar och dammbindning

Hennes jobb är att leda ett åtgärdsprogram för att få ner mängden skadliga partiklar i luften. Programmet innehåller åtgärder som syftar till att minska mängden biltrafik och trafikens hastighet samt åtgärder som dammbindning för att minska partikelhalterna de perioder när det är som värst. 

– Generellt är det ett sämre läge när det är torrt, då virvlar vägdammet upp mer. I slutet på vintern då många fortfarande använder dubbdäck bidrar det till att det rivs upp extra mycket. Vi försöker motverka detta genom dammbindning av vägar, säger Lisa.

Sundsvalls kommun har mätt nivåerna av partiklar och kvävedioxid på Köpmangatan sedan januari 2011. Sedan år 2016 mäter kommunen också nivån av partiklar längs Bergsgatan. Miljökvalitetsnormerna för partiklar överskreds eller nära överskreds under 2018, 2019 och 2020 längs Bergsgatan. Längs Köpmangatan är uppmätta halter något lägre men vissa år har antalet dygnsöverskridanden legat nära miljökvalitets-
normen. 

Negativa effekter

När gränsvärden överskrids eller ligger nära att överskridas finns lagkrav på att införa ett åtgärdsprogram för att arbeta med åtgärder för att få ner halterna. I Sundsvall finns därför sedan år 2014 det nämnda åtgärdsprogrammet.

– Ifjol hade vi relativt låga värden, mycket tack vare vädret som var gynnsamt med en fuktig vårvinter. Tyvärr är värdena högre hittills i år vilket visar att vi behöver fortsätta arbeta med att få ner partikelhalterna. Dessutom är
miljökvalitetsnormen ett gränsvärde som inte får överskridas. Negativa hälsoeffekter uppkommer redan vid mycket lägre halter än normens och Bergsgatan och Köpmangatan är långt ifrån att klara gränserna för Sveriges miljömål för frisk luft, säger Lisa.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s