De jagar mark till industrietableringar

Trycket ökar för att etablera företag i Sundsvall. Problemet är att kommunen saknat lämplig mark för större verksamheter.
– Vi ökar tempot nu och har minst fyra nya större områden i sikte, säger Martin Södergårds, chef för mark- och exploateringsavdelningen, Sundsvalls kommun.

Text: Anders Lövgren

Att kunna erbjuda mark för större industrietableringar är inte gjort i en handvändning för en kommun. Området ska först vara utpekat som möjlig verksamhetsmark i en översiktsplan. Det ska sedan vara tillgängligt, vilket innebär att kommunen redan äger marken eller kan köpa in den. Sedan ska området vara så pass plant att det inte medför orimligt stora kostnader att jämna till och på andra sätt förbereda en etableringsyta.

– Närhet till vägnät och annan infrastruktur som fjärrvärme och strömförsörjning är en väldigt stor fördel, men även närhet till centrala Sundsvall. Sedan ska våra utredningar visa att miljön och djurlivet i området klarar en exploatering, säger Martin Södergårds.

Viktig pusselbit

Att hitta och skapa dessa ytor där intresserade företag får bygga upp verksamhet är helt nödvändigt för att Sundsvall ska nå målet på 5 000 nya arbetstillfällen innan 2030. När batteritillverkaren Northvolt i samarbete med Volvo Cars under fjolåret dök upp som potentiella fabriksbyggare i Sundsvall/Timrå ställdes frågan på sin spets, var går det att klämma in en anläggning som behöver minst 100 hektar för att få plats?

Som en jämförelse är området där Ortvikenfabriken står, Sundsvalls i dag största enskilda industriyta, ca 45 hektar stort.

Torsboda i Timrå är en tillräckligt stor site och där pågår färdigställande av 150 hektar verksamhetsmark. I det fallet pågår förhandlingar om att bilda ett gemensamt bolag där Timrå kommun och Sundsvalls kommun samarbetar.

Men Sundsvalls kommun behöver tillgång till mer egen ledig verksamhetsmark och för att snabba på
processerna anställdes Mats Håkansson som projektledare på mark- och exploateringskontoret, och har fått särskilt samordningsansvar för den frågan.

– Jag har arbetat med liknande frågor i 27 år på den privata sidan. Det känns väldigt inspirerande att komma in i arbetet på kommunen i ett läge då mycket är på gång. Varje vecka kommer intresseförfrågningar från företag som har planer på att flytta hit eller att växa på plats, så det gäller att vi har något att erbjuda för både stora och små etableringar, säger Mats Håkansson.

 Målet är 40 hektar

Tre intressanta områden för verksamhetsmark ligger på rad efter E14 väster om Sundsvall, och ett område finns vid E4 söder om Njurunda. Dessutom kan ett område i Stockvik bli aktuellt.

– I dag finns 15 hektar verksamhetsmark tillgängligt i Sundsvall, vilket inte är tillräckligt. Vårt mål är kontinuerligt att ha 40 hektar (en yta motsvarande cirka 80 fotbollsplaner; redaktionens anmärkning) att erbjuda. Optimalt är att företag löpande tar mark i besittning och vi fyller på med ny ledig mark i andra änden, säger Martin Södergårds.

Där är Sundsvalls kommun inte ännu. Längst fram bland de områden som studeras, och som syns på kartan intill, är området på ca 30 hektar närmast Nacksta där marken kommer att prövas för industri- och verksamhetsytor. Där är kommunen närmast att komma igång med detaljplanearbetet.

– Om allt går som vi vill är det möjligt att företag börjar etablera sig där inom 2-3 år, säger Mats Håkansson.

FAKTA

En översiktsplan är övergripande och vägledande för var i en kommun det går att bygga bostäder, etablera företag och var det exempelvis är planerat för friluftsliv. Sundsvall har haft sin översiktsplan sedan ?? och till 2040 ska det tas fram en ny. En detaljplan reglerar bland annat husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s