Gröna oaser får ett lyft

Tre stora parksatsningar sätter fart i Sundsvall: Badhusparken, Granlo Park och parken i Sundsbruk.

Stadsbyggnadskontoret har högt ställda mål när det gäller gröna ytor i Sundsvall. De ska vara enkla att nå och bjuda in till aktiviteter och skönt häng. Nu drar flera projekt igång som syftar till att det ska grönska lite extra.
Centralt i Sundsvall vid Storbron blev det stökigt när både bron byggdes om och rör för fjärrkyla skulle ner i marken. Nu sker återställning av Badhusparken. Stadsbyggnadskontoret som fick in drygt 300 förslag från allmänheten på innehåll och utseende har i oktober börjat med att plantera träd.
– Det ska bli en lummig park med ett 30 tal träd, berättar landskapsarkitekten Alena Repko och räknar upp skogsek, flikbladig bok, blodlönn, al, lind, poppel och körbärskornell som ska ner i jorden i ett arbete som påbörjats under hösten.
Det mest speciella i parken är något som kan liknas med ett grönt smycke. Små sammanhängande rum av växtlighet byggs upp och kommer att vara belysta. Mitt i den här planteringen kommer den omtyckta statyn Sittande vildsvin av Carl Frisendahl att stå vakt.
– Genomgående gäller att vi har med oss tanken att det ska vara en trygg plats att vistas på. Därför är god synlighet och belysning viktigt, säger Alena Repko.
Ett annat parkområde – ett av Sundsvalls största – som kommer att putsas upp är det drygt 4 hektar stora grönområde som sträcker sig genom Granlo och omgärdas av flerbostadshus.
– Här har engagemanget från de närboende varit stort och över 400 synpunkter har kommit in. Nu arbetar vi med att sammanställa åsikterna. Vi kan ändå säga att dåliga gång- och cykelvägar ska åtgärdas och det ska bli ännu trevligare och vara inbjudande för aktiviteter, säger Alena Repko.
Det finns en oro för att området som av många uppfattas “bra som det är” ska förändras till det sämre, men den som känner så vill Alena Repko lugna:
– Vi ska inte ta bort träd och vi ska inte asfaltera stora ytor, utan vi vill rusta upp parken och göra det i dialog med de boende. Vi har bland annat haft ett väldigt bra möte med styrelsen för den stora bostadsrättsföreningen Selånger 4.
Den tredje parken vi berättar om här är den som går rakt genom Sundsbruk. Där satsas 5,6 miljoner kronor i en liknande upprustning som i Granlo, i syfte att förbättra utemiljön och göra det mer lockande att hitta på aktiviteter.
Arbetet med  de tre parkerna kommer att pågå under hela 2022.

Text: Anders Lövgren Foto: Katarina Lövgren

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s