Drömläge för logistikparken när Norrland rekordinvesterar

Norra Sverige går på högvarv när mer än tusen miljarder kronor ska investeras i industriprojekt de kommande 20 åren.
– Tajmingen för att bygga logistikparken i Sundsvall är perfekt. Allt som ska in och ut i Norrland kräver hållbara och konkurrenskraftiga transporter. Samtidigt tar affärerna på andra sidan Östersjön fart och då har Sundsvall en fördel, säger Henric Fuchs, strateg vid Region Västernorrland.

Text: Anders Lövgren  Foto: Sundsvall logistikpark

Det är närmast ofattbara summor som nämns för de stora investeringar som industrin planerar att göra i norra Sverige. Några exempel är batteritillverkaren Northvolt som bygger en jätteanläggning i Skellefteå och trion SSAB, H2 Green Steel och Hybrit som ska producera fossilfritt stål i Norrbotten.
Tilläggas kan även Markbygdens vindkraftprojekt i Piteå, Facebooks serverhallar i Luleå och SCA:s nya pappersmaskin för kraftliner i Obbola.
Dessa investeringar kommer att driva på transportvolymerna till och från norra Sverige och skapa stora positiva synergieffekter för näringslivet. En logistikpark och containerhamn i Sundsvall kan ses som en port till norra Sverige.
– Sundsvall har legat på en geografiskt strategisk plats i tusen år och bygget av en logistikpark förstärker detta, säger Henric Fuchs.
Han var projektledare för en rapport om Nya Ostkustbanan som publicerades i april och beskriver hur en överflyttning av gods till järnväg och sjöfart passar in i både klimatomställning och efterfrågan på transporter från näringslivet. En rad händelser och förändringar i omvärlden som beskrivs kan påverka positivt på Sundsvallsregionens roll som logistiknav.
– Tyskland var länge den klart dominerande import- och exportmarknaden för Sverige medan handeln med Östeuropa var i princip obefintlig fram till 1989. Det här svänger nu, öst håller på att bli en jättemarknad. Import från Östeuropa har ökat med 630 procent sedan murens fall. Visserligen från låga nivåer men trenden är tydlig, säger Henric Fuchs som menar att exporten följer samma mönster men med mindre procentuell ökning.
Bakom det här ligger en stark utveckling av industriell infrastruktur i Östeuropa, och med det ökade handelsutbytet följer behov av transporter över Östersjön. Här räknar Henric Fuchs dessutom med att transporter till och från Kina i takt med landets satsningar på vägar och järnvägar över hela kontinenter kommer att flyttas från internationell sjöfart till att gå landvägen, något som gör logistiksystem i Östersjöområdet mer betydelsefulla.
En annan intressant utveckling som pågår är elektrifieringen av Meråkerbanan som går från Trondheim in över gränsen till Sverige. Den har haft stora begränsningar för transporter, men med elektrifiering som ska vara gjord 2024, vilket sammanfaller med invigningen med logistikparken i Sundsvall, så öppnas det upp för helt andra frakter tvärs över Skandinavium.

Till sjö och räls

Allt hänger samman, det blir ännu tydligare när vi tittar på de triangelspår som byggs kring Sundsvall (se sid 32) för att underlätta för tågtrafiken.
– I dag passerar cirka 3 000 lastbilar Sundsvall varje dygn. Med den utbyggnad av järnväg som pågår i kombination med containerhamn och logistikpark så kommer långväga transporter kunna flyttas över till sjöfart och räls, säger Henric Fuchs.
Att detta kan vara intressant för näringslivet är en sak, men det är också en nödvändig förändring för att få ett mer hållbart samhälle.
– Med den utveckling vi ser framför oss med en kraftig ökning av transporter, behöver dessa kompletteras med fler transportsätt än i dag. Hur ska vi annars kunna bli klimatneutrala till 2045 som både politiken och näringen är överens om som ett mål, frågar Henric Fuchs retoriskt.
– Näringslivet menar allvar, vilket investeringarna om mer än 1 000 miljarder kronor vittnar om. Staten behöver dock bygga ut dubbelspåret mellan Gävle – Härnösand och i förlängningen Norrbotniabanan. Att bygga modern järnväg mellan Gävle och Luleå skulle kosta cirka 60 miljarder kronor totalt, cirka 30 miljarder kronor för respektive bana, vilket framstår som blygsamt i förhållande till näringslivets investeringar, tillägger han.

I våra händer

Att Sundsvall ska kunna bli det stora logistiknavet som det finns potential för, enligt Henric Fuchs resonemang, är ändå inget som kommer av sig självt. Det gäller helt enkelt att kommunicera och visa de möjligheter som skapas i Sundsvall för omvärlden.
– Det vore fördelaktigt om Sundsvall kompletterar sin kraftsamling kring utvecklingen med en paketering av staden och närområdet som ett strategiskt logistiknav. Hur Sundsvall kommer lyckas som strategiskt transport- och logistiknav ligger nu i våra egna händer och det gäller att ta chansen att visa upp möjligheterna för omvärlden, säger Henric Fuchs.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s