Bild av Malin Tuvesson vid Sundsvallsfjärden

Rester av läkemedel hamnar i Sundsvallsfjärden

MittSverige Vatten & Avfall har tagit prover i havet utanför Sundsvall och undersökt halter av läkemedelsrester.
– Studien visar att de flesta läkemedelsrester förekommer i så låga halter att de inte utgör någon risk för havsmiljön. Sundsvallsfjärden är dock känslig och där ligger vi nära och ibland över gränsvärdena för vissa läkemedel, säger Malin Tuvesson, process- och utvecklingsansvarig för avlopp på MittSverige Vatten & Avfall.

Foto: Katarina Lövgren

MittSverige Vatten & Avfall har utrett påverkan av läkemedelsrester i havsmiljön vid våra tre största avloppsreningsverk i Sundsvall. Studien visar att de flesta läkemedelsrester förekommer i så låga halter att de inte utgör någon risk för havsmiljön. 
De tre avloppsreningsverk som ingår i studien är Tivoliverket i centrala Sundsvall, Fillanverket vid Alnösundet och Essviksverket i Njurunda. I studien framgår att läkemedelsrester i utloppsvattnet vid Fillanverket och Essviksverket späds ut och förekommer i så små mängder att de inte utgör någon risk för havsmiljöerna.

Du kan påverka

Sundsvallsfjärden, där renat avlopps-vatten från Tivoliverket i centrala Sundsvall släpps ut, är känslig på grund av dess lite inneslutna läge. De uppmätta halterna av vissa läkemedelsrester i fjärden ligger nära och ibland över gränsvärdena. 
Hormonet etinylöstradiol, som bland annat finns i p-piller och flera andra hormonpreparat, ligger över gränsvärdet. Bland de ämnen som är svåra att rena finns diklofenak, som används i smärtstillande tabletter och gel. Mindre än 10 procent av ämnet diklofenak i gel och spray tas upp av kroppen. Mer än 90 procent sköljs direkt av när du duschar, badar eller tvättar dina kläder. Via avloppen går diklofenak till reningsverken och vidare ut i våra vatten. En liten tub gel som innehåller diklofenak räcker för att gränsvärdet för diklofenak i havsvatten överskrids i motsvarande 60 stycken 25-metersbassänger, med en stor tub hela 232 stycken 25-metersbassänger.
– Det går att påverka en del själv som privatperson. Receptfria läkemedel som innehåller diklofenak kan till exempel bytas ut mot ibuprofen, som redan idag kan renas bort vid våra reningsverk, säger Malin Tuvesson.
Resultatet är ett viktigt underlag för beslut om att eventuellt införa läkemedelsrening vid Sundsvalls avloppsreningsverk. Läkemedelsrester kan bland annat påverka fiskar och andra levande organismer, till exempel genom hämmad fortplantning och effekter på gälar och njurar hos fiskar.
Rent generellt kan man säga att dagens avloppsreningsverk i Sverige gör sitt jobb bra. De renar avloppsvattnet från de föroreningar som är tänkta att renas. Där ingår ännu inte rening av läkemedelsrester, men frågan diskuteras på myndighetsnivå. Införande av läkemedelsrening skulle kräva stora investeringar i svenska avloppsreningsverk.
– Utan åtgärder uppnås inte målen för en god ekologisk status i Sundsvallsfjärden. Det kommer att krävas stora investeringar för att nå dit, säger Malin Tuvesson. 

FAKTA

MittSverige Vatten & Avfalls förstudie genomfördes i samarbete med WSP Environmental och IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet finansierades till 90 procent med bidrag från Naturvårdsverket. Total budget var ca 3 miljoner kronor. I Havs och vattenmyndighetens föreskrifter finns gränsvärden för att recipienten (vattendrag som avloppsvatten leds till) ska få bedömningen god ekologisk status. Sveriges miljömål är att alla vattenförekomster ska ha god ekologisk status 2027.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s