Hållplats Stenstan blir ett lyft för stadskärnan

Navet har gjort sitt och nu börjar bygget av Hållplats Stenstan. En stor förbättring är att området blir tryggare i jämförelse med Navet. Dessutom frigörs mark som kan användas till andra ändamål. Stora delar av Hållplats Stenstan kommer också att få markvärme.
– Det blir ett stort lyft för Stenstan, säger Daniel Jonsson, projektledare, Sundsvalls kommun.

Text: Anders Lövgren Foto: Katarina Lövgren

Under många år har Navet varit en lika viktig plats för bussåkare som den varit förknippad med problem kopplade till missbruk och otrygghet. Nu görs en satsning där nästan 50 miljoner kronor ska användas för att förändra hela området. Det har varit ett starkt önskemål från både allmänhet och näringsidkare i Stenstan att göra något nytt och bättre.
Den centrala delen av nya Hållplats Stenstan hamnar där parken Oasen finns nu, norr om Storgatan mellan Ica Esplanad och Kebab City. Fyra busshållplatser flyttas till det området och fyra hållplatser byggs längs Sjögatan

Snyggt och tryggt 

– 5 000 kvadratmeter markvärme där det också byggs sittplatser under tak kommer att skapa en trevlig miljö. Vi slipper besvärlig snöröjning och grusning av ytan och det gör också att det blir renligare för butikerna på båda sidor, eftersom det inte dras in blött grus, säger Daniel Jonsson.
Området blir mer öppet än tidigare och det satsas mycket på belysning. För att öka tryggheten ytterligare kommer Polisen att övervaka Hållplats Stenstan med sex kameror. I planen för området syns också en förlängning av Esplanadens grönstråk med trädplanteringar och grusyta som sträcker sig ner mot Selångersån, cykelparkering samt nya planteringar i riktning mot Kulturmagasinet. 
Sundsvalls kommun har med stöd av Statens konstråd samarbetat med konstnärer om hur det går att tänka framåt med utvecklingen av området.
– Det finns tankar på att skapa en plats för aktiviteter eller möten på grusytan närmare ån, men det får vi återkomma till, säger Daniel Jonsson.
Byggstart planeras till augusti i år och sommaren 2023 ska Hållplats Stenstan vara klar. På frågan om det blir förändringar för bussåkare svarar Daniel Jonsson:
– Region och fjärrbusstrafik kommer flyttas till Sundsvalls Resecentrum när det är färdigt i mitten av augusti, men fortsätter att trafikera centrala Sundsvall. På Navet kommer inledningsvis två busshållplatser att flyttas vilket berör busslinjerna 80, 84 och 85. Det kommer att finnas information i området och även på dintur.se 

Därför blir det orange tak över Hållplats Stenstan

Så här skriver Sundsvalls kommun på sin hemsida: För att påminna om stadens historiska brand och att Esplanaden är en brandgata vill vi använda färger som förknippas med eld. Röda, orangea och terrakotta-färger, både i mark och tak. Färgerna relaterar också till den färg den nedgående solen reflekterar i en tegelvägg i Sundsvall eller en faluröd lada på Höga kusten. Den färgen brinner i kulör likt den varmorange färg som elden skapar. n

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s