Tunga argument för tyngre transporter

När Trafikverket rustar upp väger för klara de tyngsta transporterna, då kommer också kraftfulla applåder. 
– Väldigt viktigt för oss, kommenterar SCA Skogs logistikchef Lars Nolander när väg 542 mellan Matfors och Vigge nu får just denna uppgradering.

Text: Anders Lövgren  Foto: Katarina Lövgren

På vägar som har bärighetsklass 4 (BK4) som är den högsta klassen är det tillåtet att köra med ekipage som väger 74 ton. Ingenstans i landet finns så stor andel statlig BK4-väg som i Västernorrland, men från företag som kör tunga transporter finns det starka önskemål om fortsatt utbyggnad i högre takt.
– Det är varje dag enorma volymer som ska fraktas från små skogsvägar till industrin, och ju mer effektivt det går att göra desto bättre för både miljön och näringen, säger Lars Nolander.
Enligt honom tar som ett exempel Östrands massafabrik emot cirka 150 fullastade fordon varje dygn. De flesta av dessa fordon väger med last mellan 60-66 ton, beroende på att vägarna inte klarar mer.
– Med fler vägar som håller BK4-standard skulle vi förstås kunna lasta mer på varje ekipage och det skulle krävas färre leveranser samt att vi slipper omvägar. Det skulle ge en stor förbättring för miljön och det skulle även förbättra trafiksäkerheten, säger Lars Nolander.

Hänga med i utvecklingen

Han uppskattar att bara genom att lasta fem ton extra på ekipagen jämfört med i dag så ger det en minskning med 4 000 lass per år, bara på Östrand.
– Sverige måste hänga med i utvecklingen. I Finland har man rustat sitt vägnät så att 76 tons ekipage är tillåtet i hela landet, säger Lars Nolander.
Med svenska mått mätt så är ändå den region som Västernorrland ingår i (Trafikverket Region Mitt) den del av landet som procentuellt har mest BK4-vägar.
– 2020 hade regionen 40 procent andel BK4 på det statliga vägnätet mot rikssnittet som är 30 procent. Och av de fyra län som ingår i region mitt så ligger Västernorrland högst med 45 procent, det hänger förstås samman med de behov som finns i ett skogslän, säger Per-Henrik Fräjdin, regional planerare, Trafikverket.
Enligt Trafikverkets plan kommer BK4-utbyggnaden fortsätta och 2025 ska 64 procent av det statliga vägnätet i Region Mitt hålla BK4-standard. De vanligaste förbättringarna som krävs för att en väg ska klassas upp är att broar förstärks, att vägtrummor byts ut och att avvattning förbättras med nya diken.

Trafikverket rustar upp väg 542 mellan Matfors och Vigge så att den får den högsta bärighetsgraden (BK4). Arbetet ska vara färdigt i november.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s