Ny teknik testas för vattenrening i Sundsvall

En underjordisk anläggning med ny teknik testas för rening av dagvatten i centrala Sundsvall. Naturvårdsverket stöttar projektet och bidrar med 8,6 miljoner kronor i finansiering.

Det rör sig om två dagvattenledningar som tar hand om avrinningen av regn- och smältvatten från centrala staden och Södermalm och som båda leds ut i Sundsvallsfjärden vid kajen söder om Selångersåns utlopp i höjd med hotellbåten.
– Vi är glada över att Naturvårdsverket bidrar för att vi ska kunna hitta en hållbar lösning på reningen i stadens centrala delar, säger Anna Maria Kullberg, dagvattensamordnare på MittSverige Vatten & Avfall.

Placeras under mark
Reningen görs med så kallade vertikala filter och görs i flera steg med galler, sedimentation, oljeavskiljning och ­filtrering.
– När reningsanläggningen är färdigställd kommer den att vara placerad helt under mark, så den kommer inte att synas för Sundsvallsborna, säger Anna Maria Kullberg.
I Sundsvall har MittSverige Vatten & Avfall under de senaste åren gjort stora investeringar med att byta ut och förstärka ledningsnätet för att klara framtidens krav.
– Vi har i flera år tittat på hur vi kan förbättra reningen av dagvattnet som nu släpps ut helt orenat i Sundsvallsfjärden och utrett flera olika alternativ. Vårt problem har varit att de traditionella teknikerna inte kan användas eftersom vi har så begränsat med plats i centrum. Det finns helt enkelt ingenstans där vi kan placera en sådan anläggning, säger Anna Maria Kullberg.

Förbättra vattenmiljön
De medel som Naturvårdsverket bidrar med är en del i en satsning för att förbättra vattenmiljön i landet med fokus bland annat på utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar i dagvatten.
– Under senare år har inte minst Naturvårdsverket lagt större fokus vid dagvatten och dess miljöbelastning. Vi vet att det kan bland annat kan innehålla tungmetaller och olje­rester. Ett annat problem är mikroskräp från biltrafiken i form av partiklar från hjul och asfalt som uppstår vid slitage mot vägbanan.

Mätningar görs
Intresset från andra städer är stort, då många har samma problem att ta hand om dagvattnet i de centrala delarna. Eftersom tekniken som ska användas i Sundsvall är relativt oprövad kommer också stor vikt att läggas vid dokumentation och mätningar av reningsgraden.
– Teoretiskt räknar vi med att minskningen av exempelvis mikroskräp bör vara minst 90 procent, men vi räknar även med stora minskningar av utsläppen av tungmetaller och olja, säger Anna Maria Kullberg.
Totalkostnaden för anläggningen beräknas till 9,6 miljoner kronor, varav Naturvårdsverket bidrar med 8,6 miljoner. Anläggningen kommer att placeras vid Finnkajen och byggs under 2021. Samordning sker med Trafikverket som bygger om gamla E4 i samma område.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s