Det kommer mera – många byggprojekt även efter 2021

2021 är året då flera av de stora bygg- och infrastruktur projekten går i mål. Men det blir inte lugnt i Sundsvallsregionen för det. Projekt för många miljarder kronor finns på agendan.

Det lugnar ner sig på byggfronten i centrala Sundsvall efter nästa år. Det värsta stöket i centrala delarna kommer då att vara över då de projekt som påverkat boende och trafikanter i flera år färdigställs. Men en rad nya satsningar runt om i kommunen är på gång, så Sundsvallsborna får räkna med byggstök även efter 2021.

Dubbelspår. En av de största och viktigaste investeringarna för stora delar av Norrland är utbyggnaden av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Härnösand och Gävle. Den första planerade etappen rör sträckan Dingersjö-Sundsvall, en satsning med en prislapp på drygt två miljarder kronor. Planerad byggstart 2024.

Sundsvalls bangård. Även om nya rese­centrum invigs nästa år kommer området vid centralstationen att fortsätta vara en byggarbetsplats under flera år. Trafikverket ska bland annat bygga nya perronger och en planskild passage. En förutsättning för investeringen som totalt beräknas till cirka 750 miljoner kronor, är kombiterminalens flytt från området till den nya logistikparken.

Logistikparken. I Petervik pågår arbetet för att skapa ett transportnav. Kostnaden för logistikparken beräknas till 785 miljoner kronor och ska enligt planerna kunna tas i drift 2024. Dessutom planerar SCA och Sundsvalls Hamn för en ny containerhamn i området.

Nya stadsdelar. Flera nya stadsdelar och bostadsområden planeras och byggs. Läs mer på nästa uppslag.

Hållplats Stenstan. Stadsbussarna flyttas närmare stadskärnan när nya hållplatser byggs i Esplanaden.

Finnkajen. Kommunfullmäktige har antagit en detaljplan som gör det möjligt att bygga ett hotell på kajen. Innan något byggs måste dock kajerna rustas och området stabiliseras. Det finns i dagsläget ingen tidplan för detta.

E14. Trafikverket planerar för en fortsatt upprustning av vägen från Blåberget till Stöde. För dessa etapper är det dock inte klart med finansiering.

Väg 562. Ombyggnaden av gamla E4 fortsätter på sträckan mellan Nolby och resecentrum. Hela sträckan beräknas stå färdig 2023.  Trafikverket bygger även ett nytt industrispår mellan oljehamnen och Sundsvalls bangård i samband med upprustningen.

VA-projekt. Det planeras för kommunalt vatten och avlopp längs Njurundakusten, något som berör cirka tusen fastighetsägare. Förarbeten pågår.

Fjärrkyla. Anläggning av ett nät i Sundsvalls centrala delar pågår. Det nya hotellet på Norrmalm blir den första fastigheten som kopplas in under 2021. Fjärrkylan kommer att byggas ut succesivt under många år.

Fjärrvärme. En utbyggnad av fjärrvärmenätet söderut pågår. Enligt plan ska en ny ledning som kopplar ihop Bommen med nätet i Kvissleby vara klar för drift hösten 2022.

Baldershov. Bygget av en ny jättehall pågår med plats för bland annat tennis, padel, basket och innebandy. Ska stå färdigt till sommaren 2022.

Tågstation. I Njurundabommen har Trafikverket förberett för en pendlings­station med ny perrong, norr om Mjösundsbron. Sundsvalls kommun förbereder en upprustning av området runt stationen med plats för bussar, taxi och pendlarparkeringar.

Väg 86. Sträckan förbi Kovland ska byggas om med bland annat en ny bro över Sättnaån och trafiksäkrare korsningar med körfält för vänstersväng. Planerad byggstart 2021. Under nästa år ska också sträckan Kävsta-Bispgården få ny beläggning. Även sträckan mellan Silje och Kovland ska få en upprustning med bland annat en separat gång- och cykelbana. 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s