Jättesatsning inleds för ny logistikpark

Nu läggs nya bitar i Sundsvallsregionens logistikpussel. Redan i sommar inleds arbetena i Petersvik för att skapa ett effektivt logistik-nav med hållbara transporter.

Beslutet är redan taget i Logistik­parkens styrelse och i Stadsbackens styrelse. Den 25 maj fattar kommunfullmäktige i Sundsvall det slutliga investeringsbeslutet om att bygga den nya logistikparken i anslutning till Tunadalshamnen.
En hel del förberedande arbeten har redan gjorts på platsen men den egentliga etableringen och de stora markarbetena drar igång med start i juni.

Avverkning

– Vi inleder med att göra avverkningar i området. Det är också hus som ska flyttas och andra som ska rivas innan vi drar igång med själva markarbetena, säger Thomas Jönsson, byggledare vid Sundsvalls Logistikpark.
En av de första konkreta åtgärderna blir att flytta en vattenledning för Ortvikens pappersbruk på en sträcka av cirka 250 meter samt kulvertera delar av Tunabäcken och bygga en bullervall mot bostadsområdet Granbacken.
– Vi räknar med att kunna återanvända de jordmassor vi genererar i projektet på plats, bland annat för att bygga bullervallen. En stor mängd berg kan också utnyttjas för att bygga  den nya containerkajen som planeras söder om den nuvarande hamnen, säger Thomas Jönsson.

Löpande sanering

Thomas Jönsson påtalar vikten av att använda ”rena” jordmassor. Under hela byggtiden görs provtagningar och sanering sker löpande.
– Det finns delar i området som använts för deponi i samband med ­tidigare industriverksamhet och som vi måste ta hänsyn till när vi nu börjar gräva och flytta stora mängder jord och berg, säger han.
Det är ett mycket omfattande projekt. Totalt handlar det om cirka en miljon kubikmeter jord och cirka 2,3 miljoner ton bergmassor som ska hanteras.
– Logistiken blir en utmaning. Vi räknar med att ha ett antal 70-tons grävmaskiner och dumprar igång under stora delar av byggtiden, säger Thomas Jönsson.

Lönsam samhällsinvestering

Kostnaden beräknas till cirka 785 miljoner kronor och byggtiden beräknas till cirka tre år, vilket innebär att logistikparken kan stå färdig att tas i drift i början av 2024.
Den höga kostnaden till trots, så är logistikparken en samhällsekonomisk lönsam investering. Enligt de kalkyler som gjorts avseende samhällsnyttan är den så kallade netto­nuvärdeskvoten 2,9, där bland annat effektivare transporter och minskade koldioxidutsläpp finns på plussidan. Siffran innebär att för varje satsat hundralapp får samhället tillbaka 390 kronor.

Utveckla resecentrum

– Det finns också positiva effekter som inte värderas i pengar då satsningarna i Logistikparken med omgivande infrastruktur skapar förutsättningar för en ökad konkurrenskraft för näringslivet och en långsiktig hållbar utveckling i regionen.
När bygget står färdigt kommer den nuvarande kombiterminalen vid centralstationen att flytta till den nya logistikparken.
– Det innebär lägre miljöpåverkan och buller i centrala delar av Sundsvall men är också en förutsättning för att utveckla resecentrum, konstaterar Thomas Jönsson.

Fakta / Logistikparken

  • Idén är att skapa ett transportnav i området mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen där tre transportslag kan mötas: järnväg, båt och lastbil.
  • Satsningarna består av flera delar och många aktörer är inblandade där kommunen genom sitt bolag Sundsvall Logistikpark ansvarar för bygget av en ny kombiterminal med tillhörande logistikytor. Kostnaden för denna del beräknas till 785 miljoner kronor. Sundsvalls Hamn planerar för en utbyggnad av hamnen med en ny containerkaj och SCA för en effektivare förbindelse mellan Ortviken och hamnen.
  • De järnvägsbyggen som Trafikverket genomför i Bergsåker, Birsta, Maland och Tunadal är en annan del i pusslet för att skapa effektiva gods­transporter i Sundsvallsregionen.
  • Bygget av en logistikpark innebär också att den nuvarande kombiterminalen kan flyttas från centrala Sundsvall och området kring centralstationen kan utvecklas.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s