Järnvägssatsning kräver nya grävarbeten

I Tunadal och Maland rustas och byggs ny järnväg. Men innan bygget drar igång pågår ett omfattande arbete under jord då åtskilliga kilometer ledningar måste flyttas.

De metalliska hammarslagen ekar över Tunadal när en ensam grävmaskin knackar sten med sin hydraulhammare för att bana väg för den nya självfallsledningen för spillvatten från Patronvägen. 
I det öppna schaktet bredvid Tunadalsvägen ligger den 560 millimeter stora huvudvattenledningen synlig. Intill går den ännu större industrituben som förser både Tunadals sågverk och Ortvikens pappersbruk med vatten. Och ovanpå allt ett knippe elkablar. Dessutom finns fjärrvärmeledningar precis intill.

Trångt i marken

– Det är trångt i marken vilket alltid är en utmaning när man gräver i centrala delar av Sundsvall. Det kräver att vi har ett bra samarbete med andra ledningsägare och med Trafikverket för att hitta bra lösningar när vi lägger om ledningarna, säger Kjell Dahlqvist, projektledare på MittSverige Vatten & Avfall.
Orsaken till flytten är att Trafikverket bygger om det gamla industrispåret som löper längs andra sidan Tunadalsvägen. Sträckan ska elektrifieras och järnvägsvallen behöver därför förstärkas och breddas, vilket i sin tur berör den infrastruktur som finns i marken.
– Här går huvudvattenledningar som förser både Alnö och Sundsvall med dricksvatten och vi passar också på att göra en del förstärkningar av ledningsnätet. Bland annat i en ny mätarbrunn vid Alnösundet som ökar säkerheten och tryggar försörjningen över till Alnö, säger Kjell Dahlqvist.

Ny järnväg byggs

Grävningarna i Tunadal är bara en del i en omfattande infrastruktursatsning. I Trafikverkets projekt ingår även en helt ny järnvägssträckning från Birsta i höjd med Sköns kyrka via Maland vidare över berget för att ansluta till befintlig järnväg vid Johannedals industriområde. Den nya järnvägen krockar i flera punkter med befintlig infrastruktur, som då måste flyttas.
– För vår del handlar det om drygt 4,6 kilometer ledningar som berörs. Det handlar om både dricksvatten och spillvatten. Vattenledningen som försörjer norra Sundsvall och Alnö med vatten från Wifsta vattenverk går i området liksom spillvattenledningen från Skönvik, Finnsta och Sundsbruk till Fillans avloppsreningsverk, säger Kjell Dahlqvist.
Totalt kostar flyttarna cirka 70 miljoner kronor, vilket ingår som en del i järnvägsprojektet och till största del bekostas av Trafikverket.
– Vi är först ut med våra arbeten.  Längs Tunadalsvägen ska vi vara klara under våren, innan Trafikverket drar igång med upprustningen av det befintliga järnvägsspåret. I Maland har vi påbörjat grävningarna i april och vi planerar att fortsätta fram till våren 2021, säger Kjell Dahlqvist.

Länkarna som ger bättre flyt för godset

Fyra länkar bidrar till att skapa bättre förutsättningar för gods-trafiken på järnväg i Sundsvallsområdet.

  • Bergsåker. Arbete med ett nytt triangelspår som knyter ihop Mittbanan och Ådalsbanan pågår i Bergsåker. När den står klar 2021  blir det färre godståg i centrala Sundsvall då tågen som kommer väster ifrån slipper åka in mot centrum för att vända.
  • Birsta. Den mötesstation som n finns norr om köpcentret n n breddas med ytterligare ett n n spår och förlängs för att n n n underlätta för tågen som ska n norrut från Tunadal.
  • Maland. Järnvägsplanen har n n vunnit laga kraft tidigare n n n i vår och innebär att en helt n n ny järnväg byggs för att n n n knyta ihop Ådalsbanan och
  • Tunadalsspåret. Tunadal. Det gamla industrispåret rustas upp och elektrifieras.

Järnvägssatsningarna ska också ses som en del i Sundsvallspusslet för att knyta ihop sjötrafiken i Sundsvalls hamn med eldrivna tåg och banar också väg för satsningarna på en ny containerhamn och logistikpark. De i sin tur är förutsättningar för en flytt av containerterminalen vid centralstationen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s