Cool satsning: Nytt nät grävs ner i centrala Sundsvall

Det grävs igen i Sundsvall. Denna gång är det ett nytt nät för fjärrkyla som anläggs. Sundsvall Energi har startat arbetet på norra sidan av Selångersån. Om knappt ett år ska den första kunden kopplas in.

Det första spadtaget togs på Norrmalm i april. Ett historiskt spadtag då det innebär starten på ett helt nytt nät för produktion och distribution av kyla till fastighetsägarna i Sundsvall.
– Det känns roligt att få vara med om utbyggnaden av ett helt nytt nät. Fjärrkylanätet kommer, precis som fjärrvärmen, att byggas ut succesivt under många år, säger Peter Lindström, distributionschef på Sundsvall Energi, som själv har lång erfarenhet av utbyggnaden av fjärrvärmen.
– Idén är densamma. Vi har en central och miljösmart produktion som distribueras till kunderna via ett ledningsnät i marken, säger han.

Grävs i centrum

Satsningen innebär att det måste grävas igen i stan. I den första etappen, som pågår under 2020 och 2021, innebär det arbeten på både södra och norra sidan av Selångersån, från Västra allén till Norrmalm.
– Totalt handlar det om en sträcka på drygt 1,2 kilometer där vi bland annat passar på att förbereda en kommande etapp genom att dra ledningar längs den södra sidan av ån förbi Storbron, där vi kan samordna med brobygget, berättar Peter Lindström.
En utmaning i etappen blir att korsa Selångersån, som kommer att göras i höjd med den provisoriska bron över ån.
– I och med att vi gräver mitt i stan där det är trångt på gatorna så kommer trafiken att påverkas till och från. Samtidigt pågår både bygget av ett hotell och den nya Storbron i området vilket vi måste ta hänsyn till.

Vatten från åsen

En av grundstenarna i det nya systemet är Sundsvallsåsen, en stor vattenreservoar som finns under de centrala delarna av staden. För det nya nätet fungerar den som en stor energikälla då den håller en temperatur på cirka 7-9 grader året om. Tanken är att hämta upp det kalla vattnet från stora brunnar vid Västra allén.
– Det är ett miljösmart sätt att producera då vi kan hämta gratiskyla från det kalla vattnet från åsen. tekniken används redan för enskilda byggnader i stan. Det vi gör är att skapa ett distributionsnät med en central produktion likt fjärrvärmen.

Skärpta miljökrav

De flesta större städer i landet har redan nät för fjärrkyla och Peter Lindström ser ett generellt ökande behov av att kunna kyla byggnader och lokaler.
– Fastighetsägare och hyresgäster ställer större krav på komfort och bättre inomhusklimat i moderna kontors- och butikslokaler där komfortkyla sommartid är en viktig del. Ett stort kylbehov finns också inom vården, offentliga lokaler, data- och serverhallar, säger han.
Skärpta miljökrav på luftkonditionering talar också för systemet.
– Många anläggningar som finns idag innehåller köldmedier med växthusgaser som kommer att förbjudas och då är fjärrkylan ett både ekonomiskt och miljömässigt hållbart alternativ.
Peter Lindström påpekar också att det nya nätet kommer att kunna samköras med fjärrvärmenätet.
– Energin från fjärrvärmen kan användas för att producera kyla. Systemet kompletterar varandra väldigt bra, då fjärrvärmen behövs mest på vintern och fjärrkylan mest på sommaren. Vi får en jämnare produktion där spillvärme från industrin och avfallsförbränningen i Korstaverket är bärande delar i energisystemet, säger han.

Hotellet först ut

Och om bara ett år ska det nya fjärrkylanätet vara i drift med det nya hotellet som byggs på Norrmalm som första kund.
– Precis som med fjärrvärmen kommer det att byggas ut succesivt under många år. Det är kundintresset som styr, men fjärrkyla passar bäst för större fastigheter och vi ser både nybyggen och befintliga fastigheter som potentiella kunder, säger Peter Lindström. 

Bidrar till ett hållbart och ännu bättre Sundsvall”

Hallå där, Sofie Stark, affärschef på Diös. 

Varför väljer ni fjärrkyla för det
nya hotellet på Norrmalm?

Sofie Stark, Diös

– Att välja hållbara lösningar och tjänster är en viktig del i vår strategi om stadsutveckling, men även viktiga aspekter för att kunna skapa trygga och hållbara städer.
– Genom att göra aktiva val och välja lösningar med låg miljöpåverkan tar vi ansvar för våra affärer. Därför tycker vi att den nya fjärrkylalösningen som Sundsvall Energi erbjuder bidrar till ett hållbart och ännu bättre Sundsvall.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s