Bättre och säkrare när centrumgator rustas upp

Upprustningen av gatorna i centrala Njurundabommen har påbörjats. En bättre och säkrare trafikmiljö är målet. Ny gång- och cykelväg, upphöjda passager samt en ny bro över Åbäcken är några av åtgärderna.

Under våren har arbetet med att rusta upp Njurundavägen och Mjösundsvägen genom centrala Njurundabommen inletts. 
Arbetet, som pågår till juni 2021, innebär vissa störningar.
– Gående och cyklister kommer att få ta alternativa vägar förbi arbetsområdet flera gånger under byggtiden. Det innebär också buller, byggdamm, vibrationer, byggtrafik och begränsad framkomlighet, säger Sara Gidlund, projektledare vid Trafikverket.

Tillfällig busshållplats

En del arbeten under mark har redan gjorts när MittSverige Vatten & Avfall har flyttat ledningar. Svevia har påbörjat arbetet med pålning och spontning vid Åbäcken för en provisorisk bro, och är också i gång med att anlägga en tillfällig busshållplats vid rondellen väster om Mitthems bostadsbygge. Bussarna får en tillfällig placering med hållplatser där fram till dess att det nya stationsområdet står klart hösten 2021.

Några av förbättringarna:

  • En gång- och cykelväg anläggs på ena sidan av Njurundavägen från Ica till korsningen mot Mjösundsvägen där den sedan fortsätter till anslutande gång- och cykelväg vid Njurundabommens nya tågstation. 
  • Gång- och cykelvägen längs Njurunda­vägen förlängs till Verkstads­vägen-Stångomsvägen. 
  • Övergångsställen ersätts med nya upplysta och upphöjda övergångsställen och gångpassager.
  • Mjösundsvägen och Njurundavägen får nya gångbanor på motstående sidor.
  • Busshållplatserna i korsningen ­Njurundavägen-Mjösundsvägen flyttas för att ge plats åt gång- och cykelväg.

– Åtgärderna gör vi för att skapa en bättre och tryggare trafikmiljö för alla oskyddade trafikanter, men vi kommer också att stänga vissa in- och utfarter för att skapa tydligare avgränsningar mellan olika trafikslag, säger Sara Gidlund.
Trafikverket passar också på att byta ut den gamla vägbron över Åbäcken. Under byggtiden får trafikanterna istället använda en tillfällig, enfilig bro som anläggs väster om den nuvarande.
– Pålning och spont­arbeten utförs först för den tillfälliga bron och sedan för den nya bron, något som ger upphov till buller och vibrationer som kan vara störande för de boende i området, säger Sara Gidlund. n n n

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s