Andra etappen igång för nya stadsgatan

Ombyggnaden av väg 562 genom Sundsvalls centrum har gått in i sin andra etapp. En rad åtgärder står på tur innan den gamla Europavägen har omvandlats till Sundsvalls nya stadsgata. 

Den andra etappen berör sträckan från Selångersån till resecentrum och har inletts under ­våren. Den tidigare Europa­vägen ska omvandlas till en stadsgata med mer grönytor och en bättre koppling mellan stenstan och de nya stads­delarna i hamnen.
Entreprenaden, som ska vara klar i november 2021, genomförs av Skanska och beräknas kosta cirka 130 miljoner kronor.

Nya störningar

Precis som i den första etappen kan såväl boende som bilister, gående och andra trafikanter förvänta sig en hel del störningar.
– Under byggtiden får man räkna med buller, vibrationer, byggdamm och byggtrafik. För att kunna genomföra ombyggnationen har vi även tagit parkeringsplatser i anspråk, säger Bengt-Erik Eriksson, projektledare på Trafikverket.
En del av parkeringarna på Finnkajen används för upplag av material och även parkeringen vid Strandgatan har stängts.
Det blir tidvis också begränsad framkomlighet på sträckan.
– Korsningar får tillfälliga cirku­la­tions­­platser, filer begränsas och trafikanter leds om flera gånger under byggtiden.  Om du kan så åk en ­annan­ väg, undvik rusningstid eller välj ett annat färdsätt, råder Bengt-Erik Eriksson.

Tack till trafikanterna

Trafikverket tar med sig erfarenheterna från den första etappen mellan Selångers­ån och Skönsberg, där trafiken flöt bra trots störningarna.
– Ombyggnationen av den första delsträckan har gått över förväntan. Många valde andra vägar eller färdsätt när det var som mest stökigt.  Jag vill passa på att rikta ett tack till dig som trafikant för visad hänsyn under byggtiden och uppmanar dig att fortsätta att ta det lugnt förbi dem som jobbar längs vägen, säger Bengt-Erik Eriksson.

Många åtgärder när E4 blir stadsgata

 • Korsningen vid järnvägsstationen mot Kolvägen byggs om till en rondell.
 • Sträckan mellan Köpmangatan och den nya rondellen får bussfickor för att underlätta byten mellan tåg och buss.
 • Korsningen Parkgatan-Köpmangatan-gamla E4 görs om och de två gång-
  tunnlarna rivs.
 • En ny gångtunnel ersätter den gamla -mellan Trädgårdsgatan och Stuvarvägen. Den nya tunneln blir kortare, bredare och ljusare och får en rak anslutning från Trädgårds-gatan till gångvägen längs Stuvar-vägen  vid Bolagsverket.
 • En ny dubbelriktad anslutning skapas från n Kyrkogatan.
 • Storgatan väster och öster om gamla E4 stängs för fordonstrafik och blir ett sammanhängande gång- och cykelstråk mellan torget och Inre hamnen. 
 • Mellan Köpmangatan och Storgatan får den n nya stadsgatan två körfält färre än idag.
 • En ny trafikreglerad korsning anläggs norr n om SEB-huset med infart till inre hamnen.
 • Alla korsningar får nya trafikljus.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s