Nya E14: Fem alternativ ska bli ett

Det finns fem olika alternativ för en framtida E14 förbi Sundsvall. I början av nästa år kan allmänheten lämna synpunkter då samrådshandlingen presenteras. Redan till sommaren väntas Trafikverket ta beslut om vilket alternativ som föredras.­

Planeringen för en ny förbifart för E14 i Sundsvall väcker stort intresse. De två informationsmöten som hållits under hösten har tillsammans lockat närmare 300 personer och många har också lämnat synpunkter på de olika alternativen som studerats.
Bakgrunden är att dagens E14 genom Sundsvall som går via Björneborgsgatan och Bergsgatan inte är byggd för trafikmängden och inte heller anpassad efter dagens standard för trafikleder.

Buller och dålig luft
– Vi har problem med dålig luftkvalitet, höga bullernivåer och vibrationer. Det bildas köer under högtrafiktid. Det finns också brister i trafiksäkerheten, inte minst för oskyddade trafikanter då det saknas ett sammanhängande gång- och cykelstråk på sträckan, säger Ulrika Sundgren, projektledare vid Trafikverket.
Enligt Trafikverkets prognos kommer trafiken på sträckan att öka, det gäller både bilar och tunga fordon. 
– Samtidigt är en stor del av trafiken lokal, genomfartstrafiken är relativt liten. Så även med en ny sträckning kommer det även i fortsättningen att vara mycket trafik på Bergsgatan, säger ­Fredrik Andersson, uppdragsledare på Sweco som utreder de olika alternativen.
Det är i dagsläget fem olika alternativ som utreds. Tre sträckningar går norr om stan och en söder om. Dessutom utreds ett så kallat nollalternativ där trafiken blir kvar på Bergsgatan som i dag.
– Det finns utmaningar med alla alternativ med bland annat buller för närboende och störningar för friluftslivet. Geografin och topografin runt Sundsvall är också en utmaning med branta lutningar som kan medföra dyra konstruktioner i form av tunnlar och broar, säger Fredrik Andersson.

Trafiksäker och attraktiv
Trafikverket har fem mål för projektet. 
– Det handlar om att skapa en trafik­säker, attraktiv och kostnadseffektiv väg som är mötesseparerad och medger en hastighet på 100 km/h, men även att minska trafiken och miljöbelastningen i centrala stan och bidra till utvecklingen i Sundsvallsregionen, berättar Ulrika Sundgren.
Två sydliga alternativ har hittills valts bort i utredningen.  Vilket av de kvarvarande alternativen som kommer att väljas i slutändan går inte att säga i dagsläget.
– Alla alternativ har sina utmaningar. Vi kommer att göra en sammanvägning av vilken av sträckningarna som bäst når våra mål och som ger bäst effekt för pengarna, säger Ulrika Sundgren.

Samråd nästa år
Nästa etapp i beslutsprocessen är den samrådshandling som kommer i början av nästa år. Där presenteras de olika alternativen och då kan instanser som kommunen och länsstyrelsen lämna sina synpunkter, liksom allmänheten.
Synpunkterna vägs sedan samman och till sommaren räknar Trafikverket med att ta beslut om vilket alternativ som är att föredra. Ställningstagandet följs av ytterligare ett samråd där allmänheten och olika instanser kan lämna synpunkter innan den slutliga vägplanen presenteras.
Ulrika Sundgren påpekar att det i dagsläget inte finns någon finansiering för bygget av en ny väg. Därför finns heller ingen tidplan satt.
– Nästa steg blir att få in projektet i regeringens nationella transportplan. Objektet finns i nuläget inte med i den nuvarande planperioden som sträcker sig 2018-2029.

– Målet är en trafiksäker, attraktiv och kostnadseffektiv väg som är mötesseparerad och medger en hastighet på 100 km/h, men även att minska trafiken och miljöbelastningen i centrala stan och bidra till utvecklingen i Sundsvallsregionen, säger Ulrika Sundgren på Trafikverket.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s