Heta Njurunda blir ännu varmare… Sundsvall Energi gör fjärrvärmesatsning till Bommen

Byggprojekten köar bokstavligt talat i Njurunda. Sundsvall Energi står på tur att dra fjärrvärme till Njurundabommen men måste vänta på järnvägsbygget för att kunna lägga ner ledningar i det gamla spårområdet.

Det nya fjärrvärmenätet växer fram i Njurundabommen. Ledningarna i centrum till både Kyrkmons skola och Mitthems kommande lägenhetsbygge ligger redan i marken, även om mycket återstår innan Sundsvall Energi kan börja leverera till området.
–  Vi räknar med att börja leverera fjärrvärme till de första fastigheterna 2022, men tidplanen är beroende av att vi får tillgång till marken där Trafikverket bygger ny järnväg, säger projektledaren Robert Pettersson.

Grävt under hösten
Expansionen av fjärrvärmen söderut har diskuterats i många år och Njurundabommen är i dag den enda större tätorten som saknar fjärrvärme i kommunen. Utbyggnaden som nu görs sker via det befintliga fjärrvärmenätet i Kvissleby som servas via en panncentral i Svartvik.
– Det som byggs är dels ett nät i centrala Bommen. Där har vi under hösten grävt för anslutning av de första fastigheterna. Sedan behövs också en ”passbit” på tre kilometer så att vi kan knyta ihop nätet med Kvisslebys. Dessutom behöver vi bygga en ny panna vid centralen i Svartvik för att klara den ökade kapaciteten, berättar Robert Pettersson.

Klimatpengar
Investeringen är totalt cirka 50 miljoner kronor, varav 16 miljoner bekostas av Klimatklivet, den statliga satsningen på klimatsmarta investeringar.
– Genom att vi bygger en ny pellets­panna i Kvisslebyverket i Svartvik kan vi ersätta olja med förnyelsebar råvara och därmed minska vår klimatpåverkan, säger Robert Pettersson.
Under nästa år börjar bygget av den nya pelletspannan och Sundsvall ­Energi gör även en del förstärkningar av det nuvarande fjärrvärmenätet i Kvissleby. 2021 räknar Robert Pettersson att man kan börja gräva för ledningen mellan Kvissleby och Njurundabommen.

Samordnar med järnvägsbygget
– Eftersom Trafikverket bygger nytt dubbelspår för järnvägen i området måste vi samordna byggena. Planen är att vi lägger fjärrvärmen längs järnvägens nuvarande sträckning som sedan byggs om till en serviceväg.
En utmaning i projektet har varit att dra fjärrvärmen över Ljungan, något man nu löser genom att hänga ledningarna under den befintliga vägbron.
Med den nya pannan ökar också kapaciteten i det utbyggda nätet.
– Det gör det möjligt att ansluta fler kunder, både i Kvissleby och i Njurundabommen. Men det blir i ett senare skede, efter 2022, säger Robert Pettersson.

Fakta/

  • Utbyggnaden av fjärrvärmen i Njurunda innebär att en tre kilometer lång fjärrvärmeledning byggs från dagens nät i Kvissleby till Njurundabommen. Kyrkmons skola och Mitthems nya hyreshus i centrum blir de första fastigheterna som ansluts, där är ledningar redan dragna. 
  • För att klara den ökade kapaciteten kompletteras den befintliga flispannan i Kvisslebyverket på 4 MW kompletteras med en pelletspanna på 5 MW. Investeringen på totalt cirka 50 miljoner kronor delfinansieras via Klimatklivet med 16 miljoner kronor.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s