Flera broar rustas i Sundsvall

Det råder ett visst fokus på broar just nu i Sundsvall. Ingen har väl missat att Storbron ska bytas ut mot en ny och modernare konstruktion. Sporthallsbron har renoverats och Alnöbron har fått ny asfalt. Dessutom granskas Gärdesbroarna.

Sporthallsbron har under hösten genomgått en mindre renovering.
– Under en inspektion förra året konstaterades att betongen hade vittrat vid ena brofästet, något vi åtgärdat under hösten genom att lyfta hela bron, säger Nicklas Rydmark, som är ansvarig för broförvaltning på stadsbyggnadskontoret.

Ett lyft för bron
Att lyfta bron låter mer dramatiskt än vad det var. Med hjälp av domkraft handlade det om ett lyft på cirka fem millimeter på Sporthallssidan för att kunna gjuta ny betong.
– Någon fara för bron var det aldrig. Det här är en del av det underhåll som måste göras med jämna mellanrum även för en betongbro.
Även Gärdesbroarna, två broar som går över motorvägen mellan Bydalen och Gärde, är föremål för utredning med ­bärighetskontroller och inspektioner.
– Broarna är en viktig transportled, inte minst för den tunga trafiken, och Trafik­verket vill se huruvida broarna klarar nya och ökade krav på bärighet när vägar ska klassas om för att klara tyngre trafik, berättar Nicklas Rydmark.

Oklart om åtgärder
Vad som ska hända med Gärdesbroarna är inte bestämt. Bärighetsutredningen ska vara klar vid årsskiftet.
– Vi får se vad den visar. Kanske klarar broarna de nya kraven. Krävs det åtgärder lär det bli en diskussion om finansieringen, säger Nicklas Rydmark.

Fakta/Alnö och Alnöbron

  • Antalet permanentboende på Alnön har ökat med 13 procent under de senaste 15 åren och befolkningen förväntas fortsätta att öka. 
  • Trafiken på bron har under de senaste åren vuxit med cirka en procent per år.
  • Av den arbetsföra befolkningen pendlar cirka 85 procent dagligen ut från ön via bron till jobb på fastlandet. Bil är det absolut vanligaste transportmedlet och står för mellan 82 och 94 procent av alla resor beroende på vilken del av Alnö man bor på.
  • Alnöbron öppnades för trafik 1964, är 1042 meter lång och har en segelfri höjd på 40 meter. Den var fram till 1972 Sveriges längsta.

Källa: Trafikverket, Sundsvalls kommun

”Alnöbron behöver underhållas som  alla andra broar”

Hallå där, Daniel Hallberg, projektledare vid Trafikverket, som ansvarar för en ny utredning om bärigheten för Alnöbron.

Vad händer med Alnöbron?
–  Vi gör en del planerat underhåll. Tidigare i höst har vi asfalterat körbanorna. Vi håller också på med en utredning kring bärigheten för att få lite mer fakta kring hur bron mår och håller för trafikmängderna.

Hur mår bron?
– Jo tack, Alnöbron mår bra. Den behöver, som alla andra broar, underhållas kontinuerligt. Det skapar en del stök och köer för trafiken, som tidigare under hösten då vi gjorde asfaltsarbeten.

Är det mer som måste göras?
– Vi planerar även att gjuta igen de serviceluckor som finns i vägbanan. Vi ska även göra en del betongarbeten invändigt.

När kommer det att ske?
– Det vet vi inte ännu. Det beror lite på vad bärighetsutredningen visar. Den ska vara färdig innan årsskiftet och då vet vi lite mer om det även är andra saker som vi bör göra. Vi strävar efter att samordna åtgärderna så att vi stör trafiken så lite som möjligt.

Bidrar arbetena till att minska problemen med köbildningar?
– De åtgärder vi gör nu är en del i vårt planerade kontinuerliga underhåll och kommer inte att öka kapaciteten på bron. 

Går det att bredda dagens smala trottoarer och göra det enklare att cykla och gå över bron?
– Det är en av sakerna vi tittar på i vår utredning. I dag har bron två smala trottoarer på var sida om vägbanan. Tanken är att bredda gång- och cykelbanan och flytta den till ena sidan av bron. Men det innebär att belastningen på bron förskjuts och utredningen ska visa om bron klarar detta.

Varför inte bygga en ny bro över Alnösundet med bättre kapacitet?
– Alnöbron invigdes 1964 och har teoretiskt en återstående livslängd på cirka 30 år. Att bygga en helt ny bro är en mycket stor investering. Om det ska göras innan livslängden för den nuvarande bron är slut måste det tillskjutas medel för det.

Finns det andra vägar att minska köerna?
– Ja, genom att fler från Alnön samåker eller tar bussen och att den som kan undviker att åka i rusningstrafik.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s