Ny testmiljö för skapande uttryck

Paviljongen på Navet blir ateljé och parken i Esplanaden kan bli verkstad när Sundsvallsborna bjuds in för att utveckla stadens centralaste delar.
– Det här är en möjlighet att testa nya saker i full skala, säger stadsbyggnadsdirektör Magnus Ydmark.

Bussnavet är kanske den plats i Sundsvall som flest människor passerar. Trots pulsen upplevs platsen av många som betonggrå och otrygg. Sundsvalls kommun har därför tagit initiativ till en satsning för att utveckla platsen.
– Navet ska byggas om och stadsbussarna flyttas till ett nytt läge i ­Esplanaden. Eftersom det projektet blivit försenat så har vi en möjlighet i mellanrummet att göra något av de här ytorna, att testa nya saker. Platsen finns – vad kan vi göra med den, undrar Magnus Ydmark.
Tanken är att använda konst och kultur som verktyg. Sundsvall har utsetts som en av sex kommuner i landet som får stöd från Statens konstråd för projektet. 

Kreativa idéer
Utgångspunkten är hur man skapar en attraktiv stad. Hur ser vi på vårt stadsrum, de offentliga ytorna i staden som är till för alla Sundsvallsbor? Vad kan vi använda dem till?
– Det här är en process och vi vet ännu inte vad som kommer att hända. Vi tjänstemän på kommunen ser fram emot att få möta en mängd kreativa idéer från Sundsvallsborna och jag tror att vi kan lära oss mycket av dessa idéer, inte bara när det gäller utveckling av den här platsen utan det är något vi förhoppningsvis kan använda även i andra delar av kommunen, säger Magnus Ydmark.
Ett par steg har redan tagits i projektet. Bland annat har en konstnär och olika grupper av Sundsvallsbor smyckat några av de grå betongpelarna kring Navet. Dansbanan, caféborden och stolarna som satts upp i Esplanaden är också ett exempel på hur man med små medel kan göra en plats mer inbjudande.
– Känslan av otrygghet kan vara svårt att få bort. Men vi vet att platser som befolkas och där det finns en puls av människor upplevs som tryggare, konstaterar Magnus Ydmark.

Andra perspektiv
Han påpekar att projektet inte ersätter de formella processer som finns för hur medborgarna ska ge synpunkter och tycka till när det till exempel byggs nya vägar eller byggnader.
– Det finns rutiner för dialog, men det här är ett sätt att jobba friare för att undersöka hur vi med konsten som drivkraft kan utveckla våra offentliga rum och hitta nya perspektiv. Navet kan då fungera som en testyta i skala 1:1.
I nästa steg i projektet flyttar konst- och designduon Bastarder in i paviljongen på Navet och bygger upp sin ateljé där det tidigare var en pizzeria. Deras uppdrag blir att mobilisera grupper av sundsvallsbor för att utforska olika estetiska uttryck.
– Vi vet inte vad resultatet blir, men det här är en fantastisk möjlighet att få testa olika idéer för att skapa en attraktivare stadsmiljö, säger Magnus
Ydmark.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s