Sjöledning för Tivoliverket tar plats i fjärden

Med varningsbojar, blinkande varningslampor och flytande rör som täcker stora delar av hamninloppet har den nya utloppsledningen för Tivoliverket väckt stor uppmärksamhet under hösten.

Sällan har bygget av en ny vat­tenledning varit så visuellt och Sundsvallsborna har kunnat följa tillkomsten i takt med att de svarta plastsektionerna monterats ihop och vuxit ut över det inre hamnin­loppet.
En stor del av arbetet har skett på Södra kajen intill ungdomsfältet.

– Sjöledningen har svetsats ihop, för­ setts med vikter och successivt tryckts ut i fjärden. Sedan har den bogserats till Norra kajen där den sänkts ner till havsbotten och kopplats ihop med led­ ningen på land, berättar Lars Englund platschef för NCC, som utför entrepre­naden.

Flytt för ny stadsdel

Den är den nya stadsdelen på Norra ka­jen som är orsaken till investeringen.

– Dagens utloppsledning från Tivoli­ verket byggdes på 60­talet och går rakt över flera av de kvarter som nu planeras. Av säkerhetsskäl kan vi inte ha en led­ning med renat vatten som går under kommande bostadshus så därför måste vi flytta den, säger Peter Nylén, projekt­ ledare på MittSverige Vatten & Avfall.

Utloppet får därför en helt ny sträck­ ning och den första delen är redan ned­lagd på fyra meters djup i en av de gator som blir verklighet på Beijer­tomten i västra delen av Norra kajen, för att där­ efter gå ut i fjärden.

Inkoppling återstår

Den nya ledningen är 550 meter lång och har samma dimension som den gamla, nämligen 1,2 meter.

– Att sjöledningen blir så lång beror på att vi även i fortsättningen släpper ut det renade vattnet på samma plats i fjärden, säger Peter Nylén.

En sista etapp av bygget kvarstår och gäller själva inkopplingen i Tivoliver­ ket som ligger insprängt i berget intill Norra kajen. Enligt planen ska detta ge­ nomföras under vintern 2020­2021.

– Vi håller för närvarande på att utre­ da hur vi ska koppla ur den gamla och koppla in den nya samtidigt som vi har full drift i avloppsverket, säger Peter Nylén.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s