Nya planer längs Njurundakusten för kommunalt va

Cirka tusen fastighetsägare kan beröras i planerna för kommunalt vatten och avlopp längs Njurundakusten. Det blir i så fall den största utbyggnaden av va-nätet sedan Alnö-projektet.
Under senare år har ett flertal fritidshusområden försetts med kommunalt vatten och avlopp. I vår region var Lögdö fritidsområde i Timrå först ut följt av Skatan och Galtström längs Njurunda­kusten. Den stora utbygg­naden av Alnö stod färdigt 2015 och följdes av en utbyggnad av Sörfjärden i Nordanstig.
Projekt för miljö och hälsa
Nu planeras för nästa stora projekt där cirka 1 000 fastigheter längs Njurun­dakusten berörs. Det rör sig om flera stugområden runt Bergafjärden och Björkön.
– Bedömning och prioritering gjor­des 2014 under arbetet med kommu­nens VA­-plan som antogs samma höst, säger projektledaren Peter Nylén som påpekar att detta är ett miljöprojekt, precis som tidigare utbyggnader.
Området är tätbebyggt och är käns­ligt för avloppspåverkan av hälso-­ och miljöskäl. Här finns många enskilda vattentäkter, vilket är problematiskt och kan ge problem vid byggande av nya avloppsanläggningar. Här finns också ett kommunalt friluftsbad samt känsliga och näringsbelastade havsvi­kar.
– I området finns många enskilda avlopp som kan innebära problem ur både miljö­ och hälsosynpunkt, säger Peter Nylén.
Beslut i fullmäktige
För att planerna ska bli verklighet krävs ett beslut om ett utökat verksam­hetsområde i kommunfullmäktige och MittSverige Vatten & Avfall genomför en del förarbeten inför beslutet.
Utbyggnaden längs Njurundakustenblir ett stort projekt, det största sedan utbyggnaden på Alnö. Totalt handlar det om att gräva ner ledningar längs en 6 mil lång ledningssträcka., vilket är ungefär detsamma som på Alnö. Antalet anslutna fastigheter blir dock något färre, cirka 1 000 att jämföra med 1 500 på Alnö.
– Vi har skaffat oss bra kompetens av att bygga vatten och avlopp i den här typen av områden. Många av utma­ ningarna och de tekniska lösningarna är desamma och vi kan dra stor nytta av tidigare erfarenheter, säger Peter Nylén.
Kopplas ihop i Essvik
Enligt planerna blir det första ste­get i projektet att koppla ihop av­loppsreningsverket i Essvik med kustområdena. Det handlar om en 7,5 kilometer lång överförings­ledning för att transportera av­ loppsvattnet från Bergafjärden via Skottsundsvägen till Essvik.
– Om projektet beslutas kommer utbyggnaden att pågå under flera år. Preliminärt kommer vi att börja med Essviks­etappen sommaren 2021. Då skulle vi kunna fortsätta med område A vid Bergafjärden under 2022 följt av de andra etapperna åren efter.
En bra dialog med fastighetsägarna är nyckeln till ett lyckat projekt, på­ pekar Peter Nylén.
– Många är positiva och vill ha säk­rare leverans av vatten och bättre av­ lopp i sina fritidshus. Det finns också en hel del som bor året runt i dessa områden och som ser fram emot höjd standard, säger han.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s