Många vinster med ny logistikpark­

Den nye byggledaren Thomas Jönsson ser fram mot byggstarten för den nya logistikparken i Petersvik.
– Det känns spännande att få jobba med ett så omfattande projekt, säger han.

Tillsammans med övriga i ­logistik­parkens organisation ska Thomas Jönsson leda bygget. Han har funnits på plats sedan i mitten av augusti och jobbar initialt halvtid med projektet.
– Det känns spännande att få jobba med ett så omfattande projekt som kommer att få stor effekt på hela vår region, säger han.
Projektet handlar om att bygga en ny kombiterminal intill Tunadalshamnen där tåg, lastbil och båt kan mötas. Flera aktörer är inblandade där kommunen genom Sundsvall Logistikpark ansvarar för den nya kombiterminalen med tillhörande logistikytor.
Totalt handlar det om miljardinvesteringar i Sundsvallsområdet, där även Trafikverkets bygge av ny järnväg i Bergsåker och Maland är viktiga pussel­bitar.

Flytt från centrum
Thomas Jönsson ser många vinster med en flytt av den nuvarande kombiterminalen, som ligger vid centralstationen.
– En flytt till Petersvik, intill Tunadalshamnen, gör det möjligt att samordna tre transportslag, vilket gör det lättare att flytta över gods till miljövänligare alternativ som båt och järnväg.
Det blir också större ytor och bättre kapacitet för godshanteringen.
– I dag är kombiterminalen trångbodd och går inte att utveckla på sin nuvarande plats. I det nya läget vid Tunadalshamnen kan till exempel längden på järnvägsspåret i kombiterminalen fördubblas, vilket gör det möjligt att frakta mycket mer gods.

Mervärden i centrum
En flytt skapar också stora mervärden för de centrala delarna av Sundsvall.
– I dag sker omlastning mellan väg och järnväg mitt i stan. En flytt gör att vi kan minska miljöpåverkan genom att vi får bort tunga transporter från de centrala delarna och skapa en säkrare hantering av farligt gods. En flytt öppnar också nya ytor för att kunna utveckla resecentrum vid centralstationen.
Ett annat problem med dagens läge är buller från godstransporter och rangering.
– Det finns till exempel inte någon bullervall mot de boende på intilliggande Östermalm. Den nya kombiterminalen blir bättre utformad med bullerdämpning mot omgivningen. Avståndet till närboende blir också längre.

Laga kraft
I somras vann miljötillståndet för logistikparken laga kraft efter att Högsta domstolen valt att inte ompröva ärendet. Ett beslut som banar väg för en byggstart.
– Det krävs även att kommunfullmäktige tar ett investeringsbeslut. Vi håller just nu på att slutföra ärendet så att det kan tas upp för beslut. Förhoppningsvis kan vi sätta spaden i backen under 2020. Det kommer sedan att ta cirka tre år innan logistikparken står färdig, säger Thomas Jönsson.
De första delarna i projektet rör bland annat flytt av en processvattentub från Ortviken samt omfattande sprängningar i området för att skapa de ytor som krävs för den nya containerhamnen och kombiterminalen.

Tio år sedan
Det är tio år sedan, hösten 2009, som Sundsvalls kommun, länsstyrelsen, SCA och dåvarande Banverket tecknade en överenskommelse kring att utveckla infrastrukturen i Tunadalsområdet för att skapa en kombiterminal. Varför har det tagit så lång tid?
– Projekt av den här storleken tar tid. Förseningen beror dels på den demokratiska beslutsprocessen, de flesta beslut som tagits kopplat till logistikparken har överklagats. Det finns även ett motstånd till lokaliseringen som framför allt beror på sommarvillorna i Petersvik.
Förseningar kostar men det finns också positiva effekter av att processen dragit ut på tiden.
– Att det tagit lång tid har också medfört att organisationen kunnat förbereda och göra utredningar på ett bättre sätt, något som vi förhoppningsvis får nytta av under byggskedet, säger Thomas Jönsson.

 

Thomas Jönsson

Ålder: 49 år
Bor: Villa i Bredsand
Fritid: Gillar att träna, bland annat cirkelträning, löpning och skidåkning
Bakgrund: Har under de senaste åren arbetat som byggledare på Norra kajen. Var även platschef vid bygget av den nya motorvägen mellan Skönsmon och Myre.
Aktuell: Ny byggledare för Sundsvalls Logistikpark

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s