Fortsatt stök förväntas i trafiken

Visst har det blivit stökigt när så många byggen pågår samtidigt i centrala Sundsvall. Men trafiken har ändå flutit på relativt väl, menar trafikplanerarna Stina Feil och Oskar Lundblad.
– Tack för visad hänsyn, säger de och ger en eloge till Sundsvallsborna.

Trafikplanerarna Stina Feil på Sundsvalls kommun och ­Oskar Lundblad på Trafik­verket jobbar med att ­koordinera alla väg- och brobyggen i Sundsvall ur trafiksynpunkt med syfte att ­minimera störningarna så långt det är möjligt.
De kan konstatera att bygget av nya Storbron och ombyggnaden av den gamla Europavägen till en stadsgata har stor påverkan på trafiken. Bygget av ny E14 och järnväg i Bergsåker är ett annat stort projekt som har stor trafikpåverkan.

Köer i rusningstrafik
Den som åkt genom stan under de senaste åren har fått vänja sig vid att dela trafikutrymmet med vägarbetare och grävmaskiner.
– Det har blivit längre köer i centrum precis som vi trodde, men trafiken har ändå flutit på relativt väl och vi har inte haft några allvarligare incidenter. Vi vill därför ge en eloge till alla Sundsvallsbor för visad hänsyn både till medtrafikanter och alla som jobbar i vägområdena, säger Stina Feil.

Stor acceptans
Acceptansen för störningarna har varit stor, menar Oskar Lundblad.
– När det är trångt blir det förstås extra viktigt att visa hänsyn till sina medtrafikanter för att få flyt i trafiken. Sundsvallsborna har varit tålmodiga och anpassat sitt resande på ett bra sätt, säger han.
Trots allt är det under ganska korta perioder under rusningstrafik på morgonen och kvällen som köbildning uppstått.
– Vi vet av tidigare erfarenheter att det bara krävs en liten minskning av trafiken för att framkomligheten ska öka väsentligt. I projekten har vi också haft stort fokus på just framkomlighet och gjort anpassningar och skapat temporära trafiklösningar för att trafiken ska flyta på så gott det går, säger Oskar Lundblad.

Mer trafik på bron
En tydlig trend är att trafiken ökat på Sundsvallsbron. Det har i sin tur lett till köer vid brofästena, både i Skönsberg och i Skönsmon under rusningstid.
Samtidigt har trafiken minskat på flera gator i centrum, däribland gamla E4 och Skolhusallén.
– Trafiken i centrum har minskat mer än vad den har ökat på bron, så det är inte så att all trafik har flyttat till Sundsvallsbron. Trafik har också flyttat till andra gator men vi ser också att många väljer andra färdsätt och i viss omfattning också minskar ner på antalet resor säger Stina Feil.
Rivningen av Storbron har också medfört förändringar i trafiken.
– Den tillfälliga bron har fungerat väl och sett till att trafiken har flutit på bra över ån. Däremot ser vi att trafiken har minskat på Skolhusallén och ökat på Storgatan, berättar Stina Feil.

Påverkat cyklister
Hon konstaterar att även cyklister och gående har påverkats av byggena.
– I vissa skeden har det också varit svårt att få till bra lösningar för de som går eller cyklar och de har fått ta vissa omvägar.
Skepparplatsen är stans mest trafikerade korsning och en kritisk punkt vid ombyggnationen av gamla E4. Där har provisoriska trafiklösningar med tillfälliga rondeller medfört att framkomligheten ändå varit relativt god. De boende på Norra kajen har dock varit särskilt utsatta då infarten till området från Skepparplatsen varit avstängd under en lång period.
– De får en betydligt bättre sits nu när den första delen av gamla E4 står färdig efter ombyggnaden och korsningen vid Skepparplatsen har öppnats.

Nya störningar
Redan nästa år blir det nya störningar då den andra etappen mellan Selångersån och Resecentrum ska byggas om. Kritiska punkter för framkomligheten blir vid det nya resecentrum vid centralstationen samt korsningen Köpmangatan-Parkgatan.
– Samma råd gäller även fortsättningsvis för den som måste åka genom stan. Välj gärna andra färdsätt än bilen och om du behöver ta bil se till att vara ute i god tid, särskilt under rusningstrafik, säger Stina Feil.

Tipsen för dig som ska åka genom stan

Välj andra tider.
Byggstörningarna kommer främst att märkas vid rusningstrafik på morgon och kväll. Vill du undvika köerna – åk lite före eller efter rusningstimmen.

Välj andra färdsätt.
Att gå eller cykla kan vara lika effektivt eller snabbare för många som ska till jobb och skola i stan.

Välj andra vägar
Undvik i den mån du kan att åka genom centrum om du bara ska åka igenom stan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s