Ett blomstrande stråk med snabba och hållbara transporter

En ny järnväg mellan Sundsvall och Stöde med en ny station i Matfors/Vattjom. Det är en viktig pusselbit som pekas ut i projekt Mittstråket med målbild år 2040.

Hur skapar vi en blomstrande region mellan Sundsvall och Trondheim med effektiva, snabba och hållbara transporter? Frågan har utretts som en del i projekt Mittstråket med sikte på år 2040.
– Järnvägen har en nyckelroll ur ett klimatperspektiv, men måste bli attraktivare. Det måste bli enklare att ta bussen, sin elbil eller cykel till närmaste station för att pendla till jobb eller studier, säger projektledare Christin Borg.

Tillväxt i stad och land
Hon ser framför sig en framtid där fler bor i vår region.
– Många bor på landet lockade av ett rikt friluftsliv och närhet till natur, samtidigt som det finns gott om arbetsmöjligheter och bra skolor i städerna – dit vi enkelt kan ta oss.
För att den bilden ska bli verklighet krävs att tåget blir attraktivare med fler avgångar och att restiderna kortas.
Tidsmålet är Sundsvall-Östersund på 1:30. I dag tar det nästa en timme längre att åka med Norrtåg på den sträckan.
Enligt målbilden kommer även en större del av godset att gå via sjöfart och järnväg jämfört med i dag.
– Järnvägen har kapacitet för fler godståg men det måste skapas nya omlastningsmöjligheter så att tågen kan köra godset de långa sträckorna medan lastbilen kan användas den första och sista biten, säger Christin Borg och konstaterar:
– I kombination med de isfria hamnarna i Sundsvall och Trondheim kan Mittstråket avlasta andra godsstråk som i dag är fulla och har låg kapacitet, till exempel via Oslo.

Ringar på vattnet

Satsningarna på infrastrukturen skapar ringar på vattnet.
– Bättre transporter för gods och människor gör att fler kan bo i ­regionen, fler företag vill satsa här och vi får en bredare arbetsmarknad med fler specialiserade jobbmöjligheter.
Ett bättre samarbete med Norge är en viktig faktor för utvecklingen i hela stråket.
– Trondheim har Norges största universitet, där finns regionens största flygplats, Vaernes, som kan bli en viktig flyghub för hela stråket. Ett ökat samarbete över landsgränsen främjar även besöksnäring och handel.
Inom projektet har man också tittat på vilka insatser som krävs för att nå målbilden.
– Vi har utgått ifrån Trafikverkets fyrstegsprincip där man först tittar på hur man kan förändra, optimera eller bygga om inom det befintliga trafiksystemet. Först i fjärde steget tittar man på att bygga nytt.

Ny järnvägs krävs

Längs Mittstråket är det framförallt järnvägen mellan Sundsvall och Stöde som pekas ut som ett nybyggnadsprojekt, med en ny station i Matfors/Vattjom.
– Den sträckan har väldigt låg standard och ska vi kunna nå tidsmålet finns inget alternativ till att bygga en ny järnväg. Det är ett stort projekt med en prislapp på cirka tre miljarder kronor, men det skulle kunna stå färdig till år 2040 med den beslutsprocess som Trafikverket har kring så stora projekt, säger Christin Borg.
För att resorna ska bli mer hållbara krävs också en bättre kollektivtrafik.
– Dels måste det gå fler tåg och bussar men det måste också bli enklare att byta trafikslag, med pendlarparkeringar och lokaltrafik som tar vid där tåget stannar.

 

Fakta/

  • Mittstråket är Sveriges största regionalfondsprojekt och pågår under perioden 2015-2019. Syftet är att förbättra transporterna längs Mittstråket mellan Sundsvall och Trondheim. 
  • Projektet innebär ett samarbete över både- kommun- och länsgränser där sex kommuner, två regioner, en länsstyrelse och Trafikverket med EU-stöd kraftsamlar för att skapa snabbare, säkrare och effektivare resor för gods och människor.
  • Sammanlagt har projektet samlat åtgärder för över 300 miljoner kronor. Bland annat har ett 70-tal järnvägsövergångar byggts om eller stängts längs Mittbanan för att öka säkerheten. Västra station har fått en ansiktslyftning och plats för fler tåg liksom stationen i Torpshammar. Upprustning har också gjorts vid Ånge bangård.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s