Uppgradering skapar tillväxt i Mittstråket

Mittstråket mobiliserar för att stärka infrastrukturen mellan Sundsvall och Trondheim. Upprustning av väg och järnväg, pendlarparkeringar, expresscykelvägar och ombyggda järnvägsövergångar ska göra det enklare att transportera både människor och gods.
Text: Thomas Ekenberg Karta: Mittstråket

Mittstråket är Sveriges största regionalfondsprojekt, som med hjälp av Trafikverket, EU, kommuner och ­regioner i Jämtland och Västernorrland kraftsamlar för att rusta upp infra­strukturen.
– Genom att förbättra transport­systemet kan vi bidra till att korta restiderna, öka säkerheten, flytta över mer gods på järnväg och öka tillväxten. Våra investeringar gör det också lättare att resa hållbart med tåg, buss och cykel, säger projektledare Christin Borg.

Viktigt för hela Sverige
Cirka en halv miljon människor bor längs Mittstråket mellan Sundsvall och Trondheim, som knyts samman av två viktiga pulsådrar, E14 och Mitt­banan. Det är en vital del av Sverige och ­Norge. Här finns till exempel över 50 000 studenter på de tre universitets­orterna och en mycket stark tillväxt­motor i form av Trondheim.
– Att satsa på infrastrukturen är ­viktigt för hela Sveriges tillväxt. Mittstråket har ett strategiskt läge och kan fungera som en öst-västlig länk vidare västerut mot USA och österut mot Sidenvägen och Kina, konstaterar Christin Borg.
En mängd insatser har genomförts inom ramen för projektet. Totalt ­handlar det om investeringar på många hundra miljoner kronor för att stärka transportnätet. Allt ifrån upprustning av stationer och vägar till pendlar­parkeringar och gång- och cykelvägar.

Mellan Sundsvall och Ånge
I Sundsvallsområdet är det upprustningen kring Västra station som kanske synts mest, men på sträckan mellan Sundsvall och Ånge har också ett 50-tal järnvägsövergångar byggts om, vilket ökar säker­heten och minskar restiderna för tåget. Stationen i Torpshammar har upp­graderats. Bangården i Ånge har byggts om vilket underlättar för omlastning mellan olika trafikslag och gör det möjligt att ta emot tyngre tåg.
En viktig målsättning är att skapa förutsättningar för ökad hållbarhet och flytta över gods och persontransporter från väg till järnväg.
– En stor del av godset transporteras i dag med lastbilar på E14, men ­kapacitet finns redan i dag att köra mer på järnvägen.

Framgångsrikt
Två andra viktiga pusselbitar i stråket, som inte ingår i projekt Mittstråket, är bygget av en logistikpark vid Tunadalshamnen och elektrifiering av järnvägen på den norska sidan.
Projekt Mittstråket avslutas 2019 och erfarenheterna är goda.
– Det här är ett nytt men framgångsrikt sätt att jobba på. Tillsammans har vi kunnat kraftsamla och mobilisera mer resurser till infrastrukturen längs ­stråket, säger Christin Borg.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s