Satsningar som skapar en Njurundaboom

Sundsvalls södra kommundel, Njurunda, har sin egen byggboom då flera stora entreprenader pågår eller är i startgroparna.
Text: Thomas Ekenberg Foto: Marie Lundqvist

Det händer mycket i Njurunda­bommen. Vägar, broar, järn­vägar byggs och en ny tågstation står på agendan.
Dessutom pågår satsningar på infrastrukturen under mark då fjärrvärme, vatten och avlopp byggs ut och rustas upp.
Förutom de projekt som radas upp i spalten här intill pågår vatten- och avloppsarbeten i Nolby och upprustning av Juniskärsvägen.

Centrum
Trafikverket ska rusta upp Njurundavägen och Mjösundsvägen genom Njurundabommen. Bland annat blir det nya gång- och cykelvägar. Korsningen Njurundavägen/Mjösundsvägen kan byggas om när busshållplatserna flyttas till den nya tågstationen.
Vägplanen har vunnit laga kraft och Trafikverket ska upphandla en entreprenör för arbetet, som planeras dra igång våren 2020.

Vägen öppnas
Den sista april invigdes Mjösundsvägen äntligen för trafik under den nya järnvägsbron, som är en del i Trafikverkets projekt med dubbelspår. Framkomligheten är fortsatt begränsad. Först när järnvägen tagits i bruk kan den gamla järnvägsbron rivas. Då kan också två körfält byggas under den nya bron.

Ny järnväg
Ett nytt dubbelspår byggs på en 2,5 kilo-meter lång stäcka mellan Njurundabommen och Nolby. I projektet byggs tre nya broar och en pendlingsstation i Njurundabommen.

Ny tågstation
I samband med bygget av ett det nya dubbelspåret byggs också en tågstation i Njurundabommen. Bussarna som idag har sin station intill församlingsgården flyttas också hit. Här byggs även parkeringar för cykel, bil och taxi.

Gamla E4
En etapp i ombyggnaden av väg 562, gamla E4, pågår på sträckan Njurundabommen–Nolby, som också får ny separat gång- och cykelbana. I en kommande etapp byggs vägen om från Nolby till Sundsvall.

Vatten och avlopp
MittSverige Vatten & Avlopp gör VA-arbeten och rustar ledningsnätet, bland annat i Forsa i sommar.

Vägar rustas
Sundsvalls kommun rustar upp gator i Forsa. Mycket av arbetet görs i sommar men delar görs även nästa år.

Ny fjärrvärme
I den första etappen byggs ett nytt nät i Njurundabommen. Redan i vår och sommar startar grävningarna vid Kyrkmons skola. Från andra hållet ska nätet knytas ihop med en tre kilometer lång fjärrvärmeledning från det befintliga nätet i Kvissleby. Även det arbetet påbörjas under året. Den nuvarande panncentralen i Svartvik byggs också ut med en ny pelletspanna för att klara det ökade behovet. Investeringen delfinansieras med 16 -miljoner kronor från Klimatklivet, regeringens satsning på klimatsmarta åtgärder.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s