Många olika alternativ för E14-trafiken förbi Sundsvall

Trafikverket utreder en ny sträckning av E14 förbi Sundsvall. Bergsgatan, där trafiken går idag, är tungt belastad, med köer och dålig luftkvalitet som följd.
Text: Thomas Ekenberg

E14 är en viktig pulsåder för trafiken västerut, och pekas också ut som ett viktigt stråk i EU:s transportnätverk TEN-T. Men ett stort och växande problem är att sträckan genom Sundsvall inte är anpassad till dagens krav på trafikleder. Trafiksäkerheten är ett problem liksom luftkvaliteten. Tidvis blir det också långa köer på sträckan. Därför utreds en alternativ dragning.
– Syftet är att hitta en framtida sträck­ning­ av E14 som kan minska ­problemen längs Bergsgatan, säger Ulrika Sundgren, projektledare på ­Trafikverket.

Hög kapacitet
Ett antal olika alternativ både norr och söder om stan ska utredas (se kartan).
Målet är hitta en lösning som kan ge hög kapacitet med mötesseparerad väg och en hastighet på 100 km/h.
Generellt kan man säga att de stråk som går söder om stan kommer att bli dyrare att bygga, helt enkelt för att det rör sig om längre sträckor. I de södra delarna finns också värdefulla naturvärden och friluftsområden som skulle påverkas negativt av en ny väg.
Men även alternativen norr om stan har sina utmaningar. Ett är trafik­situationen i Birsta, som redan i dag är ansträngd och skulle öka ännu mer om E14-trafiken leds via Timmervägen. En ny dragning via Hulivägen finns också med som ett alternativ, men den skulle gå nära bostadsområdena i Granloholm och Bydalen.
– Det är komplicerat och det finns på förhand inget givet alternativ. Miljö, markförhållanden, kultur- och naturvärden är några av de faktorer som utredningen tar hänsyn till, men även kostnaden, säger Ulrika Sundgren.
Trafikverkets prognos pekar på att ­trafiken på E14 kommer att öka med cirka 17 procent fram till år 2040. För den tunga trafiken är ökningen ännu större.
– Redan i dag är det närmare 17 000 fordon per dygn i snitt på den mest ­trafikerade delen genom stan.

e14
Hur ska trafiken som ska västerut på E14 undvika att gå rakt igenom stan? Det ska Trafikverket utreda med en mängd olika alternativ, både söder och norr om stan.

Endast utredning
En ny väg kommer uppskattningsvis att kosta hundratals miljoner och i dags­läget finns ingen finansiering för detta. Projektet omfattar i nuläget endast ­utredningsåtgärder.
– Det är svårt att i dag säga något ­datum när en ny väg kan finnas på plats. Projektet måste också in i den ­nationella planen som regeringen fattar beslut om, påpekar Ulrika Sundgren.
En ny väg eller järnväg planeras ­enligt en särskild process där samrådsunderlaget utgör den första delen. Den beskriver behov och problem och har varit ute på remiss under våren.
I nästa steg tittar Trafikverket ­närmare på de olika alternativen för att kunna förorda en lämplig lokalisering. Ett ställningstagande kan ske under nästa år och följs av ytterligare ett samråd, innan den slutliga vägplanen presenteras. Även den får berörda ha synpunkter på, innan den vinner laga kraft. Sedan kan den nya vägen börja att byggas.

Bergsgatans framtid
Samtidigt utreds också hur Bergsgatan ska se ut i framtiden på den tre kilometer långa sträckan mellan Fridhemsgatan och Timmervägen.
– Bergsgatan är redan i dag tungt trafikerad, möjligheten att bygga om den för att anpassa den efter en ökande trafik är också små. Men den är även en viktig stadsgata och en stor del av trafiken kommer ändå att finnas kvar på vägen även efter att genomfartstrafiken flyttat, säger Ulrika Sundgren.

Fakta/E14 – ett historiskt stråk

  • E14 är en Europaväg som börjar vid trafikplats Skönsmon och fortsätter till Norge där den ansluter till Trondheims nya flygplats i Stjørdal.
  • Vägen är 455 km lång, varav 10 mil på den norska sidan.
  • Den ingår i EU:s nät av viktiga transportstråk, TEN-T.
  • Stråket från Sundsvallskusten och Bottenhavet till Atlanten har under många hundra år varit en viktig färdled. S:t Olovsleden, pilgrimsleden till Nidarosdomen i Trondheim, går i huvudsak efter samma sträckning, liksom järnvägen i form av Mittbanan och Meråkersbanan.
  • Fram till 1992 hette vägen E75.

 

Nu sprängs det för nya E14

Avverkningarna är gjorda, sprängningarna pågår. Första etappen av den nya E14
västerut pågår för fullt.

Den första sträckan som byggs är sex kilometer från rondellen vid Timmervägen till avfarten vid Blåberget. Den nya vägen blir en motor-trafikled med två separata filer i vardera riktningen och byggs strax söder om den nuvarande vägen.
– Sprängningarna pågår under våren och hösten och det mesta görs i området närmast Nacksta. Det innebär korta trafikavstängningar, men kan även märkas för de boende, säger Ulrika Sundgren, projektledare på Trafikverket.
För trafiken kommer bygget mest att märkas vid de två trafikplatser som byggs, vid -Timmer-vägen och Blåberget. Störst påverkan på framkomligheten blir det från september då planeras trafiken ledas förbi korsningen vid Timmervägen.
Sundsvalls västra infart får ett helt nytt och mer storstadsmässigt utseende när den nya trafikplatsen vid Timmervägen blir verklighet. Etappen ska stå färdig för trafik hösten 2021.
Bygget är den första delen i en planerad upprustning av E14 från Sundsvall till Stöde och ska stå färdig för trafik hösten 2021.
På etapp 2 till Matfors och 3 till Stöde kommer den nuvarande vägen att byggas om till en 2+1-väg med mitträcke, enligt planen. För närvarande finns det dock ingen finansiering för de kommande etapperna, vilket gör det oklart när dessa etapper  kan genomföras.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s