Fjärrkyla nästa stora satsning i Sundsvall

Kombinationen kallt vatten från Sundsvallsåsen och överskotts-energi från fjärrvärme skapar förutsättningar för en effektiv och hållbar kyllösning i Sundsvall. Först ut i det nya systemet blir en sträcka på norra sidan av Selångersån.
Text: Thomas Ekenberg

En sträcka mellan simhallen och Skepparplatsen längs norra sidan av Selångersån pekas ut i en första etapp när det gäller utbyggnad av fjärrkylan.
– Det här blir nästa stora infrastruktursatsning i Sundsvall och är ett mycket långsiktigt arbete. Fjärrvärmen har byggts ut under en period på 50 år och det är troligt att utvecklingen av fjärrkyla också kommer att pågå under många år, säger Anders Jonsson, vd för Sundsvall Energi.
Han ser ett växande behov och en ­ökande efterfrågan att kunna kyla ­lokaler under en allt längre säsong.
– Precis som när det gäller fjärr­värmen är det fastighetsägarna som styr om och hur fjärrkylanätet ska byggas ut. Men det är en växande marknad där hyresgäster ställer krav på komfortkyla i moderna kontors- och butikslokaler. Ökande kylbehov finns också i exempelvis serverhallar.

Klimatsmart lösning
Nya tekniska lösningar kommer också att efterfrågas för att lösa kylbehoven. Många fastigheter i dag har eldrivna kylmaskiner som innehåller växthusgaser och måste bytas ut senast 2030, enligt nya EU-regler.
– Ambitionen är att kunna erbjuda en klimatsmart lösning för fjärrkyla. Liknande system finns redan i många svenska städer, vi i Sundsvall ligger lite efter i utvecklingen, säger Anders ­Jonsson.

Anders Jonsson
– Fjärrkyla är nästa stora satsning på infrastruktur i Sundsvall, säger Anders Jonsson, vd för Sundsvall Energi.

Fjärrkylan bygger på samma idé som fjärrvärmen – att det är bättre att låta en central, miljöanpassad anläggning göra jobbet, i stället för att ha många små eldrivna kylanläggningar och luft­konditioneringsaggregat.
Grunden i systemet är vatten från Sundsvallsåsen, en stor grundvattenåder som går under centrala staden och som håller en temperatur på 5-6 grader året om. Det är vatten som inte går att ­använda som dricksvatten då det ­ligger så nära havet med dess salter. Det ­kommer dock att behövas en vattendom för att få använda vattnet för att kyla.
– Att använda kallt vatten för att kyla byggnader är inte något nytt för Sundsvall. Redan i dag finns ett antal ­fastigheter i stan som ­använder kyla från åsen, som In-gallerian, ­universitetet och Bolagsverket.

Överskottsenergi
Den andra pusselbiten i ett kommande frikylanät är att använda överskotts­energi från fjärrvärmen. Med hjälp av en värmeväxlare kan energin från Korsta­verket och spillvärmen från ­industrierna som normalt används för att värma Sundsvall, istället användas för att kyla. Eftersom kylbehovet främst finns  på sommaren och värme­behovet främst finns på vintern så ­kompletterar systemen varandra.
Anders Jonsson målar upp ett större systemtänk.
– El är en fantastisk resurs, men det finns andra och bättre användnings­områden, som att ladda elbilar, än att använda den för att värma och kyla byggnader. Vi vill istället erbjuda en smartare lösning genom att utnyttja överskottsenergi och naturresurser i form av vatten.

Centrala stråk
Systemet kräver en koncentration av fastigheter och kommer därför att i huvudsak koncentreras till de centrala delarna av Sundsvall och Birsta.
Tyvärr kommer det också betyda att det återigen kommer att grävas upp ­gator mitt i stan.
– Ja, det blir i de centrala stråken som vi kommer att gräva för att kunna ­lägga ner rör och det vet vi av erfarenhet kan bli besvärligt för fastighetsägare, boende och näringsidkare i området. Även om vi i hög utsträckning använder skonsamma metoder som styrd borrning. Men det är också ett arbete som bidrar till bättre inomhusklimat, säger Anders Jonsson.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s