Även under ytan byggs det nya Sundsvall

Framväxten av nya kvarter på Norra kajen påverkar även infrastrukturen under marken.
Därför drar MittSverige Vatten & Avfall nu igång ett nytt stort projekt som inkluderar en 550 meter lång ledning ut i -Sundsvallsfjärden.
Text: Thomas Ekenberg Foto: Anna Thors

Insprängd i berget ovanför Norra kajen ligger Sundsvalls stora ­reningsverk Tivoliverket. Från ­verket skickas det renade vattnet ut i Sundsvallsfjärden.
– Problemet är att utloppsledningen går över flera av de nya kvarter som ska byggas i området enligt de detaljplaner som finns. Eftersom det rör sig om stora mängder renat avloppsvatten som transporteras så kan vi av säkerhetsskäl inte ha den under de fastigheter och bostäder som ska byggas, berättar Peter Nylén, projektledare på MittSverige Vatten & Avfall.

Ny sträckning
Utloppsledningen får därför flytta på sig och får en helt ny sträckning. Den kommer istället att gå i en av de gator som blir verklighet på Beijer-tomten i västra delen av Norra kajen, för att därefter gå ut i fjärden.
Den blir också först ut av all infrastruktur som ska grävas ner i marken, på cirka fyra meters djup. Sedan tillkommer en rad andra funktioner som el, fiber, vatten och fjärrvärme som ­också ska grävas ner. Samverkan sker med Sundsvalls kommun och NCC som bygger gator och den infrastruktur som ska finnas i marken.
Stora delar av arbetet görs i sommar och höst när saneringen av platsen är genomförd.

Byggs ut i fjärden
Den mest spektakulära delen av projekt­et är den 550 meter långa delen av ledningen som kommer att gå ut i fjärden.
– Det jobbet inleds först i höst efter båtsäsongen. Det blir ett arbete som kommer att synas då det innebär att vi kommer att ha ett arbetsområde som upptar stora delar av vattenytan mellan södra och norra kajerna i inre hamnen, säger Peter Nylén.

Byggplats på södra sidan
Sjöledningen byggs i upp till 50 ­meter långa delar som skarvas ihop till en enda. En yta vid fotbollsplanerna på ungdomsfälten på södra sidan av ­fjärden kommer att fungera som arbetsplats.
– Den kommer växa bit för bit och skjutas ut i fjärden där den flyter på vattnet. Sedan kommer den i hela sin längd bogseras på plats och monteras ihop med landledningen på Norra ­kajen, säger Peter Nylén.
Själva kajen på norra sidan har ­nyligen byggts om och förstärkts och är redan förberedd för det kommande arbetet.
– När själva kajen byggdes om så förberedde vi för att kunna göra en inkoppling i den gjutna kajen, så den ­behöver vi inte riva upp. Däremot måste vi muddra och gräva i området ­närmast kajen för att skapa en bra ­stabilitet för den nya ledningen.

Gällande tillstånd
Att det renade vattnet från Tivoliverket skickas ut i Sundsvallsfjärden är helt i enlighet med gällande tillstånd.
Hela arbetet beräknas vara klart sent i höst.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s