Satsningar för miljarder

Tidigare i höst togs ett gemensamt spadtag för ett 30-tal olika projekt i en av de största satsningarna sedan Sundsvall brann. Det är investeringar på väg och järnväg, men även under marken i vatten och avlopp. Dessutom byggs bostäder i flera områden.

BIRSTA
Trafikverket bygger ett dubbelspår för järnvägen som en del i att göra det enklare för godstrafiken att ta järnvägen till och från Sundsvalls hamn.

MALAND
Ett nytt järnvägsspår ska koppla ihop Ådalsbanan med Tunadalspåret. Under hösten har allmänheten kunnat lämna synpunkter på järnvägsplanen.

BERGSÅKER
Ett triangelspår byggs för att underlätta för trafiken mellan Ådalsbanan och Mittbanan inklusive en ny bro över Timmer­vägen och Selångersån.

TUNADAL
Tunadalsspåret rustas och elektrifieras för att underlätta för godstransporter till och från Sundsvalls hamn.

STORBRON
Den nuvarande betongbron har stängts av för trafik och ska ersättas med en ny bro.

NYBROGATAN
Grävningar för en ny dagvattenledning är en del i MittSverige Vatten & Avfalls upprustning av ledningsnätet.

VÄG 562
Trafikverket har inlett ombyggnaden av gamla E4 mellan Skönsberg och Selångersån.

E14
Första etappen av nya E14 pågår på sträckan Nacksta-Blåberget.

VÄSTRA STATION
Trafikverket bygger ett nytt uppställningsspår och en ny plattform. Sundsvalls kommun bidrar med nya pendlarparkeringar och rustar gång- och cykelvägarna längs Norra Järnvägsgatan.

BEIJER
Bygghandeln på Norra kajen lämnar sina lokaler före årsskiftet och byggnaden rivs. Bostadsutvecklaren Magnolia planerar för 600 bostäder i området.

RESECENTRUM
Skifu sätter spaden i marken för ett nytt resecentrum för tåg och buss vid Sundsvalls Centralstation.

SUNDSVALLS BANGÅRD
Trafikverket bygger om spåren, förlänger plattformar och skapar en ny gångbro mellan stationen och Björneborgsgatan. Investeringar sker även på bangården för att effektivisera trafiken.

NORRA KAJEN
Bygget av projekten Haga strand och Concordia pågår med inflyttning till våren 2019. Markarbeten görs bland annat på Heffners allé, genomfartsgatan i området.

NORRMALM
Sanering pågår av den gamla parkeringen för det kommande hotellbygget som drar i gång efter årsskiftet.

SÖDRA KAJEN
Förstärkning och ombyggnad av Rosenborgskajen lägger grunden för framtida bostadskvarter. Industrispåret plockas bort och får en ny sträckning längre österut.

OSTKUSTBANAN
Trafikverket planerar för dubbelspår på sträckan Dingersjö-Sundsvall som en del i ett framtida dubbelspår på Ostkustbanan till Gävle.

DINGERSJÖ
Järnvägen får ett 2,5 kilometer långt dubbelspår samt en station i Njurundabommen.

HÅLLPLATS STENSTAN
Stadsbussarna flyttas ett kvarter till Esplanaden och parken Oasen byggs om till hållplatser.

MITTBANAN
Järnvägen mellan Sundsvall och Trondheim rustas, delvis med hjälp av EU-pengar. I vårt område handlar det bland annat om ombyggnad av järnvägskorsningar och andra hastighetshöjande åtgärder.

STUVAREN
Skifu har satt spaden i marken för ett nytt parkeringshus i kvarteret Stuvaren, mitt emot central­stationen.

NJURUNDABOMMEN
En ny järnvägsbro byggs över Mjösundsvägen vilket ger utrymme för dubbla körfält och gång- och cykelbana på varje sida.

JUNISKÄR
Trafikverket bygger om och förstärker delar av Juni­skärsvägen. Byggstart 2019.

KOVLAND
Trafikverket rustar upp väg 86 genom Kovland med en ny bro över Sättnaån samt ny gång- och cykelväg.

STÖDE
Som en del i upprustningen av E14 planeras för en rastplats i Stöde.

SALLYHILL
Ny gång– och cykelbana byggs längs Sallyhillsvägen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s