Förändringens tid för stationsområdet

Snart påbörjas bygget av resecentrum vid Centralstationen. Projektet innebär inte bara en rejäl ombyggnad av stationshuset utan hela området byggs om för att bli ett nav för både tåg och bussar.
Text: Thomas Ekenberg Illustration: MAF

Det kommer att hända mycket i området runt Centralstationen under de kommande åren när resecentrum ska byggas.
Sundsvalls kommuns fastighetsbolag SKIFU äger stationsbyggnaden och ansvarar för förvandlingen av stationsområdet tillsammans med stadsbyggnadskontoret. I projektet ingår en ombyggnad av stationshuset och bygget av en ny bussterminal.
Trafikverket, som ansvarar för spår och plattformar, planerar i nästa skede för en stor ombyggnad av spårområdet.
Dessutom fortsätter Trafikverket ombyggnaden av gamla E4 med delen Selångersån-Resecentrum med start nästa år, vilket bland annat innebär att gångtunnlarna under Köpmangatan och Parkgatan försvinner och korsningen utanför stationen byggs om till en rondell.
SKIFU är redan igång med att bygga ett nytt parkeringshus och göra en ombyggnad av ett kontorshus i kvarteret Stuvaren på andra sidan Landsvägs­allén.
En av de första delarna som kommer att byggas under nästa år är en ny gång- och cykelväg med en bro över Park­gatan till stationsområdet.
– Tanken med den nya passagen är att skapa en ny entré till stationsområdet som ger ytterligare en väg till och från stationsområdet, vilket underlättar både under byggtiden och efteråt, säger ­Peter Clemin, vd för SKIFU.

Upphandlas under våren
Under 2019 kommer också ombyggnaden av stationshuset och bygget av den nya bussterminalen i gång. Hela arbetet görs i en entreprenad som ska upphandlas under våren.
Dagens parkering framför stationshuset försvinner och här hamnar bussterminalen under jord med ett busstorg mot Landsvägsallén. I projektet ingår också en flytt av det gamla trähuset öster om stationen och rivning av den gamla boulehallen öster om McDonalds.

Tillfälliga lösningar
– Den stora utmaningen under byggtiden blir att klara flöden för trafik och passagerare. Tåg och bussar slutar inte att gå bara för att vi bygger och en stor del av ytan framför stationen kommer att grävas upp. Här skissar vi på tillfälliga lösningar både väster och öster om stationen, berättar Peter Clemin.
Enligt planerna ska nya resecentrum stå klart år 2020, och är en satsning på drygt 200 miljoner kronor.
När resecentrum står klart kommer långfärdsbussar och busstrafiken till kommunens ­ytterområden att flyttas från Navet. Området länkas också ihop med stadsbussarna som får nya hållplatser på den ombyggda Landsvägsallén.
En iögonfallande förändring i området blir den långa inglasade tub som planeras från stationshuset via plattformarna och vidare över spårområdet till Östermalm. Den kommer dock inte att kunna byggas förrän kombi­terminalen i området flyttat till Tunadalshamnen. Då byggs även nya parkeringar i anslutning till Björneborgsgatan.

Fakta/Sundsvalls centralstation
I början av 1900-talet började planerna på en Ostkustsbana ta form. Den skulle binda ihop städerna efter Norrlandskusten med järnvägen Gävle-Stockholm. 1925 stod den första delen klar, mellan Härnösand och Sundsvall. Samma år invigdes också stationsbyggnaden. Två år senare var hela sträckan till Gävle klar och den gamla stationsbyggnaden, där det i dag är casino, lades ned.

Namnlöst-1

Åtta steg till ett nytt resecentrum

  1. Stationshuset från 1925 är skyddat som byggnadsminne och exteriören bevaras men kommer att genomgå en omfattande renovering och förändring invändigt. Där Pressbyrån finns i dag kommer man till exempel att kunna ta rulltrappan ner till bussterminalen. Kiosken flyttas till byggnadens sydöstra hörn.
  2. Bussterminalen kommer i huvudsak att inrymmas under jord och får ett busstorg med plattformar mot Landsvägsallén (gamla E4).
  3. En ny gång- och cykelväg med bro över Parkgatan söder om järnvägsbron byggs för att skapa en ny entré till stationsområdet.
  4. Planen framför stationshuset höjs upp och byggs om vilket skapar bättre korttidsparkeringar och gör huvudentrén tillgänglig för funktionsnedsatta.
  5. Trähuset som står öster om stationen flyttas ett 30-tal meter österut och får en ny bottenplatta för att komma i samma nivå som stationshuset.
  6. Mellan stationshuset och trähuset blir det plats för ett taxitorg.
  7. En väderskyddad gång- och cykelpassage byggs över spårområdet för att länka samman stationsområdet och perrongerna med Östermalm. Byggstart för den blir först när kombiterminalen flyttat från området.
  8. I anslutning till gångpassagen görs också långtidsparkeringar intill Björneborgs­gatan där kombiterminalen håller till idag.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s