Miljöinvestering när fjärrvärmen byggs ut till Njurundabommen

Sundsvall Energi bygger ut sitt fjärrvärmenät till Njurundabommen. Klimatpengar står för delar av finansieringen.
– Vi tror på Njurunda och ser att området kommer att utvecklas positivt. Självklart vill vi vara en del av den lokala utvecklingen, säger vd Anders Jonsson.

Text:  Thomas Ekenberg   Foto:  Sundsvall Energi

I dag är Kvissleby den sydligaste punkten för fjärrvärmen i kommunen. Men utvecklingen i Njurundabommen gör att Sundsvall Energi vill fortsätta expansionen söderut.
Anders Jonsson, vd för Sundsvall Energi, talar om guldkusten.
– Njurunda är ett av de hetaste områdena i kommunen. Den nya E4 med motorvägsstandard finns redan, dubbelspår på järnvägen och ett nytt resecentrum är på gång.

Ökar intresset
Anders Jonsson tror att alla satsningarna medför ett ökat intresse för att bo och verka i området.
– Det är bara början och vi tror att området kommer att utvecklas ytterligare, och där vill vi vara en del av den lokala utvecklingen och bidra med nödvändig infrastruktur under marken.
Han påpekar också att Njurundabommen är den sista större tätorten i kommunen som inte har fjärrvärme.
Utbyggnaden av fjärrvärmen i Njurunda kommer att ske via det befintliga fjärrvärmenätet i Kvissleby som servas via en panncentral i Svartvik. Satsningen innebär att panncentralen i Svartvik kompletteras med ytterligare en pelletspanna till den biobränslepanna som redan finns. För att knyta ihop det nya nätet byggs också en ny fjärrvärmeledning cirka tre kilometer till Njurundabommen från Kvissleby centrum. Tanken är sedan att fjärrvärmen i Bommen byggs ut successivt. Kyrkmons skola och Mitthems planerade bostadsbygge tillhör de fastigheter som ska anslutas i en första etapp.
– Fjärrvärme är ett rent och bra alternativ med säkra leveranser och det är naturligt att vi ansluter de nya fastigheterna till nätet när vi bygger nytt, säger Lotta Björklund, vd för Mitthem.

Klimatsmart åtgärd

Anders Jonsson
– Vi tror starkt på Njurunda som är ett av de hetaste områdena i kommunen, säger Anders Jonsson, vd för Sundsvall Energi, som bygger ut fjärrvärmenätet till Njurundabommen.


Investeringen delfinansieras med 16 miljoner kronor från Klimatklivet, regeringens satsning på klimatsmarta åtgärder.
– Det här är i högsta grad en investering i en grön, hållbar lösning. Den nya pelletspannan ger inte bara ny effekt i systemet där vi använder ett förnyelsebart bränsle, vi kan också göra systemet fritt från eldningsolja, som både är dyrt och dåligt ur klimatsynpunkt, säger Anders Jonsson.
Fjärrvärmenätet i Kvissleby omfattar även Nolby och byggdes ut i slutet av 90-talet.
– Satsningen har varit en stor framgång och i dag har vi en hög täckningsgrad i området.

Utmaning att korsa Ljungan
Projektförberedelser av utbyggnaden pågår och nästa år sätts spaden i backen. En utmaning, rent byggnadstekniskt, blir att korsa Ljungan.
– Det kommer eventuellt att göras med en så kallad styrd borrning under älven. En liknande lösning har vi även i Kvissleby där ledningen har dragits under älven till Skottsunds äldreboende, berättar Anders Jonsson.
I dagsläget sträcker sig Sundsvall Energis centrala fjärrvärmenät till Bredsand i söder. Nätet på den södra sidan av stan har dessutom förstärkts genom en fjärrvärmeledning i Sundsvallsbron. Men det är i dagsläget inte aktuellt att knyta ihop stadsnätet med nätet i Kvissleby.
– Vi ser inga sådana möjligheter i närtid. På sikt kan det vara en bra idé om vi kan knyta ihop nya bostadsområden ­efter sträckan, konstaterar Anders Jonsson.

Fakta/
Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Njurunda innebär att den befintliga biobränslepannan i Svartvik på 4 megawatt kompletteras med en pelletspanna på 5 megawatt. En tre kilo­meter lång fjärrvärmeledning byggs från dagens nät i Kvissleby till Njurundabommen och dras bland annat under Ljungan. Investeringen del­finansieras via Klimatklivet, regeringens satsning på ­klimatsmarta åtgärder. Byggstart planeras 2019.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s