Kyla nästa stora investering i Sundsvall

Fjärrkyla blir nästa stora investering i infrastrukturen i Sundsvall. Genom att använda överskottsvärme från fjärrvärmen i stället för el blir fjärrkyla en hållbar och resurssmart lösning.
Text: Thomas Ekenberg Foto: Sundsvall Energi

Fjärrkyla fungerar ungefär på samma sätt som fjärrvärme. I stället för värme distribueras kyla med vatten som pumpas runt i ett ledningsnät. Idén i båda fallen bygger på att det är smartare att använda en central, effektiv och hållbar anläggning för att producera värme eller kyla. Fjärrkylan kan då ersätta en mängd eldrivna aggregat och luftkonditionering.
– Kyla är något som efterfrågas alltmer av våra kunder och under en allt längre säsong. Precis som fjärrvärme är fjärrkyla ett effektivt och klimatsmart sätt att skapa behaglig inomhustemperatur, förklarar Anders Jonsson, vd för Sundsvall Energi.

Samma system
Kylan kan, hur konstigt det än låter, produceras i samma system som fjärrvärmen med hjälp av en absoptions­kylmaskin.
– Eftersom kylan efterfrågas på sommaren och värmen på vintern kompletterar systemen varandra och gör att vi kan ta tillvara resurserna på ett bättre sätt, säger Anders Jonsson.
Sundsvall har ovanligt goda förutsättningar när det gäller både fjärrvärme och fjärrkyla. Basen i systemet är Korstaverket som förvandlar avfall till energi. Industrierna i Ortviken och Östrand bidrar med spillvärme från produktionen.
– Under sommaren får vi ett överskott av energi i systemet. Med fjärrkyla får vi en substantiell lösning för att nyttja en större del av det. I dag används el i hög grad för att producera kyla, den elen kan då i stället användas till annat.

Använda överskottet
Anders Jonsson påpekar att hela verksamheten kännetecknas av ekologisk hållbarhet.
– Systemet bygger på att vi tar tillvara överskottsresurser i samhället och låter de göra nytta en gång till genom att använda spillvärme från industrin och genom att återvinna energi genom avfallet.

Dricksvatten för kyla
Redan i dag har ett 30-tal fastigheter i Sundsvall en form av fjärrkyla via Sundsvall Energi där man nyttjar kallt vatten från Ljungan och Indalsälven som distribueras via det vanliga vattenledningsnätet.
– Problemet är att vi använder dricksvatten för att kyla fastigheterna och i takt med att stan växer måste det vattnet användas till just dricksvatten och inte till kyla.
Anders Jonsson tror att fjärrkylanätet kommer att koncentreras till centrala Sundsvall och Birsta och påpekar att satsningen är långsiktig.
– Vi bygger för framtiden och för att vi tror på Sundsvall. Fjärrkylanätet är något som vi kommer att bygga ut under en 15-årsperiod eller mer, säger han.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s