Kovland växer med nya tomter

Kovland får en ny gata och 19 nya villatomter byggs i området intill Ångströms väg. Dessutom gör Trafikverket en upprustning av väg 86 på orten.

Det råder stor brist på småhustomter i Sundsvall. Kommunen har därför gjort en inventering av möjliga områden för nya tomter.
– Sundsvall växer och vi har en stor efterfrågan på tomter, både centralt och lite utanför stan. Därför kommer vi att skapa ett 70-tal tomter i Kovland, Ankarsvik och Essvik, berättar Benny Sagmo, projektledare på stadsbyggnadskontoret.
Först ut är Kovland, där det byggs en ny vägslinga söder om det befintliga villaområdet på Ångströms väg, med plats för 19 nya tomter.
– Kovland är ett av de områden som har stor potential, det ligger nära stan men ändå lantligt. Här finns kommunal service, butik, skola och förskolor. Vi gör också tomterna lite större, cirka 1 200-1 300 kvadratmeter, då vi tror att de som väljer att bo utanför stan gärna vill ha det, säger Benny Sagmo.
Avverkningar är redan gjorda i det aktuella området och entreprenören, YIT, har dragit igång med markarbeten.
– Vi gräver för vatten och avlopp, fiber och belysning och bygger den nya vägen parallellt. Vi räknar med att vara klar nästa höst, säger Åke Svensson, platschef på YIT.
Trafikverket planerar även för en ombyggnad av väg 86 förbi Kovlands centrum, mellan korsningen Ånäsparken och korsningen väg 631/320. Vägen förstärks, rätas och planas ut. En ny bro byggs över Sättnaån. Väster om väg 86 byggs en ny gång- och cykelväg.  Korsningarna ska göras trafiksäkrare med särskilda körfält för vänstersvängar. Byggstart är planerad till 2020/2021.

Här blir det också nya småhustomter

Förutom de 19 nya tomterna i Kovland skapas nya områden även på Alnö och i Essvik. Totalt handlar det om ett 70-tal villatomter i de tre områdena.

I Ankarsvik planeras ett nytt område på nedsidan Raholmsvägen med plats för 14 villatomter och fyra flerfamiljshus. I Essvik planeras för 35 nya tomter.
Kommunen har inte någon tomtkö, utan när det finns tomter till försäljning lottas dessa ut, till de som anmält intresse.
Det går inte att säga i dag när i tid tomterna kommer ut till försäljning.
– Det kan ske tidigast senhösten 2019 och det kommer vi att annonsera om. Det är ingen idé att försöka anmäla sig eller visa intresse redan nu, säger Benny Sagmo, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s