Jättegrop i centrum när Sundsvall växer

Under hösten har delar av Nybrogatan förvandlats till en jättegrop. Orsaken är investeringar i nya dagvattenledningar  och är en följd av nya krav och ett växande Sundsvall.
Text:  Thomas Ekenberg Foto: Anna Thors

Sundsvall växer och det påverkar även den infrastruktur som finns under marken. Mitt­sverige­ Vatten & Avfall har under flera år genomfört stora arbeten i centrala stan med att byta ut och förstärka ledningsnätet för att klara framtidens krav.
Ett led i detta är att delar av Nybrogatan har varit avstängd under hösten. Orsaken till avspärrningarna i höjd med järnvägen är ett stort hål intill järn­vägen på Nybrogatan, 31 meter långt och 16 meter brett.

Skonsam metod
Det handlar om att lägga ner nya och större dagvattenledningar för att ta hand om

Nybrogatan Foto Anna Thors
Den spiralformade skruvborren roteras inne i stålröret.

regnvatten från de södra ­delarna av centrala Sundsvall.
Jättegropen vid järnvägen är nödvändig för att kunna dra nya ledningar under järnvägen och för att få plats med en stor borrmaskin och stålrör som trycks in under järnvägen.
Metoden kallas augerborrning och innebär att en spiralformad skruvborr inuti ett stålrör roteras och trycks under järnvägen. När borrhuvudet rör sig framåt skruvas lera, sand och sten bakåt i röret.
– Det är en skonsam metod och i det här fallet då vi inte kan gräva av järnvägen är en borrning det enda alternativet, säger Peter Nylén, projektledare vid MittSverige Vatten & Avfall.
Det krävs ändå omfattande säkerhetsåtgärder och borrningen genomfördes under några dagar i oktober då järn­vägen stängdes av för tågtrafik.
De nya dagvattenledningarna har en diameter på 1,4 meter och är dimensionerade för att klara de ökade regnmängder som väntas i framtiden i och med klimatförändringarna.
Grävningarna vid Nybrogatan är en del av ett större projekt där nya dagvattenledningar har lagts hela vägen mellan Nybrogatan och Strandgatan, under gamla E4 och vidare ut i Sundsvallsbukten.

Störningar är oundvikligt
Mycket av arbetet är gjort, men en etapp återstår då ledningarna ska kopplas ihop under Köpmangatan. Ett arbete som görs i samband med att Trafikverket bygger om gamla E4, väg 562. Där kommer dagvattenledningen att dras i nuvarande gångtunneln under Köpmangatan som sedan fylls igen.
– I ett sådant här stort ledningsprojekt mitt i stan är det oundvikligt med perioder av störningar, med begränsad framkomlighet för boende, närings­idkare och genomfartstrafik. Vi har försökt vara aktiva med att kommunicera vad som är på gång och jag tycker att Sundsvallsborna har visat stor förståelse för vårt arbete, säger Peter Nylén.
Samtidigt som det stora dagvattenprojektet gör MittSverige Vatten & Avfall även stora investeringar i dricksvattennätet, vilket även det synts i centrala stan med grävningar bland annat vid Skepparplatsen och i Busbacken.
Preliminärt ska arbetena vid Nybrogatan vara färdiga under vecka 48 varefter avspärrningarna tas bort och trafiken kan släppas fram som tidigare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s