Vattenförsörjningen får nytt nav vid Skepparplatsen

Vattentäkterna i Sundsvall och Timrå knyts ihop i ett system för att öka kapaciteten och säkra vattenförsörjningen i framtiden. Wifsta i Indalsälven, Grönsta och Nolby i Ljungan knyts ihop vid Skepparplatsen i centrala Sundsvall.
Text och foto: Thomas Ekenberg

Där bilen står som ska svänga till höger kommer den nya ventilkammaren att byggas, säger Peter Nylén, projektledare vid MittSverige Vatten & Avfall som leder arbetet med att knyta ihop vattentäkterna.

Peter Nylén.
Peter Nylén.

Han står ovanför Skönsbergsvägen och blickar ut över Skepparplatsen och väg 562, gamla E4, där trafiken flyter fram med hjälp av trafikljus i den stora korsningen.
Precis intill vägen grävs det. Det är förberedande arbeten inför ombyggnaden av gamla E4. Och det är just det faktum att vägen byggs om som gör att projektet med att knyta ihop vattenförsörjningen kan påbörjas.
– Det här är en del i vår långsiktiga plan för va-nätet men eftersom Sundsvall byggs om kan vi genomföra detta redan nu, berättar Peter Nylén.

Knyta ihop
När vägen byggs om flyttas korsningen vid Skepparplatsen västerut. Och mitt i den nuvarande planeras alltså för den kommande ventilkammaren.
– Det blir vattenledningsnätets nya hjärta där vi kan knyta ihop våra tre stora vattentäkter i Wifsta, Grönsta och Nolby. Den här investeringen förstärker säkerheten på vattenleveransen och vi blir mindre sårbara för driftstörningar i framtiden, säger Peter Nylén.

Ny vattenledning läggs i Busbacken: Som ett led i MittSverige Vatten & Avfalls upprustning av ledningsnätet grävs det för en ny huvudvattenledning mellan Skönbergsvägen och Tivolivägen. Parken i Busbacken berörs av grävarbetena som beräknas vara slutförda i juni.
Ny vattenledning läggs i Busbacken: Som ett led i MittSverige Vatten & Avfalls upprustning av ledningsnätet grävs det för en ny huvudvattenledning mellan Skönbergsvägen och Tivolivägen. Parken i Busbacken berörs av grävarbetena som beräknas vara slutförda i juni.

Passa in i nya kvarter
Ventilkammaren är ingen liten installation utan en större byggnad hög som ett tvåvåningshus. Insidan av den nya byggnaden fylls av rör. Hur den ska se ut på utsidan är dock inte klart ännu.
– Byggnaden och den estetiska utformningen ska passa ihop med de nya kvarter som ska byggas på Beijer-tomten och bli en del av bostadsområdet på Norra kajen.
Som ett led i den ombyggnaden förlängs också huvudvattenledningsnätet genom parken i Busbacken mellan Skönsbergsvägen och Tivolivägen.
De senaste åren har MittSverige Vatten & Avfall genomfört ett omfattande upprustnings- och förstärkningsarbete med vatten- och avloppsnäten i centrala Sundsvall. Tecknen syns bland annat på Norrmalmsgatan och längs Strandgatan.
– Sundsvall växer och vi är en del av detta. Vatten- och avloppsnätet är tillsammans med annan infrastruktur som el, bredband och fjärrvärme först ut i arbetet med att bygga om Sundsvall, säger Peter Nylén.
Hela området längs Strandgatan ska återställas i vår, med asfaltering av vägar och parkeringar. Detsamma gäller Norrmalmsgatan där asfaltering ska göras klart innan semestern för att inte krocka med de kommande ombyggnaderna av gamla E4, Storbron vid Skolhusallén och kvarteret Noten på Norrmalm.
– Eftersom det pågår så många olika projekt i stan samtidigt gäller det att vi gör saker i rätt ordning. Samordning mellan de olika aktörerna är a och o, säger Peter Nylén.

Fler arbeten med vatten och avlopp/
 • Ledningsarbeten vid järnvägen
  Mitt Sverige Vatten & Avlopp inledde 2017 ett omfattande arbete med nya ledningar för dricksvatten, dagvatten och spillvatten i centrala Sundsvall
  längs sträckan Sjögatan–Strandgatan–Köpmangatan–Norra Järnvägsgatan. Ett arbete som ska slutföras under året. En sträcka mellan Köpmangatan och Södra Järnvägsgatan återstår. Här blir det omfattande grävarbeten på Nybrogatan intill järnvägen som kommer att innebära störningar.
  Huvudvattenledningen längs Norrmalmsgatan byttes också ut under förra året och gatan asfalteras och återställs före semestern.
 • Kommunalt VA i Bergafjärden
  En vägvalsutredning pågår kring kommunalt vatten och avlopp för delar av Njurundakusten i områden kring Bergafjärden, Killingskär, Åkerviken och Bodviken i en första etapp och inre Björköfjärden i en andra etapp. Den ska bland annat visa hur spillvattnet ska tas om hand och hur ledningsnätet ska dras.
  De första arbetena med överföringsledningar kan komma i gång nästa år och enligt den preliminära tidplanen kan de första fastigheterna få kommunalt vatten och avlopp om fyra–fem år. Alla beslut är dock ännu inte fattade kring investeringen.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s