– I ett längre tidsperspektiv ser vi stora vinster med att tänka och bygga hållbart, säger Madeleine Bergvik på Sundsvall Logistikpark som jobbar för en kommande hållbarhetscertifiering.

Hållbarhet i fokus vid byggandet av logistikparken

Den nya kombiterminalen i Petersvik blir först i landet med en hållbarhetscertifiering enligt Ceequal, något som påverkar projektet redan i planeringsstadiet.
– Vi lyfter fram och visar att vi tycker att hållbarhetsfrågorna är viktiga, säger Madeleine Bergvik på Sundsvall Logistikpark.
Text: Thomas Ekenberg  Foto: Anna Thors

Att hållbarhetscertifiera infrastruktur är ännu inte så vanligt i Sverige. Men precis som byggnader har vägar, järnvägar och annan infrastruktur stor miljöpåverkan både under byggtiden och när de tas i drift. Det här har Sundsvall Logistikpark tagit fasta på.
– Vårt fokus är att hitta effektiva lösningar för att bygga ett transportnav med så begränsad miljöpåverkan som möjligt, säger Madeleine Bergvik som är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare vid Sundsvalls Logistikpark.

”Vi får ett helhetstänk där hållbarhetsfrågorna lyfts fram”

Först i Sverige
Både i kommunfullmäktiges beslut och i ägardirektivet sägs att logistikparken ska ligga i framkant när det gäller miljöriktiga och hållbara lösningar. Detta har resulterat i ett beslut att certifiera enligt Ceequal, ett internationellt system som används för att bedöma hur väl anläggningsprojekt hanterar hållbarhetsfrågor.
Sundsvall blir därmed först i landet med att certifiera byggandet av en kombiterminal.
– Genom att använda Ceequal får vi ett helhetstänk där hållbarhetsfrågorna lyfts fram och hanteras på ett systematiskt sätt i alla skeden av projektet. Det här kräver att alla engagerar sig, från tjänstemännen på kontoret till den enskilda grävmaskinsföraren, säger Madeleine Bergvik.
Systemet betygsätter hur väl man lyckas genomföra förbättringar inom hållbarhetsområdet och uppmuntrar till att göra mer än lagkrav för att uppnå miljömässiga, sociala och ekonomiska resultat.

Ny mätteknik
Under byggtiden kan hållbarhetstänket exempelvis handla om hur man hushållar med olika naturresurser.
– Vi kommer bland annat att behöva spränga stora mängder berg. Genom att återanvända stenmassorna i bygget av den nya containerhamnen kan vi spara många transporter.
Ett annat exempel är hur man arbetar för att minska buller och störningar, både under byggtiden men även när logistikparken är i drift.
– Här är vi med i ett forsknings- och utvecklingsprojekt som drivs av Mittuniversitetet och utvecklar ny mätteknik som gör det möjligt att mäta ljud över större områden. Därmed blir det lättare att identifiera vad som orsakar buller och sätta in åtgärder på rätt ställe.

Vinster med certifiering
Det finns studier som visar att Ceequal-certifierade projekt minskar avfallet och sänker energi- och vattenanvändningen. Klagomålen från närboende blir färre och dessutom blir kostnaden lägre sett över kombiterminalens livstid.
– På kort sikt är det en kostnad att certifiera men i ett längre tidsperspektiv ser vi stora vinster med att tänka och bygga hållbart. Och logistikparken är en anläggning som vi ska leva med under många år, säger Madeleine Bergvik.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s